Seminārs pedagogiem – KTTT

Seminārs pedagogiem

26.janvārī tehnikumā notika ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” seminārs pedagogiem.

Materiālu sagatavoja Zanda Šlegelmilha.