Seminārs tūrismu un viesmīlības pakalpojumu nozares pedagogiem – KTTT

Seminārs tūrismu un viesmīlības pakalpojumu nozares pedagogiem

Noslēdzies  VISC organizētais ESF projekts „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) Praktiskās darbības seminārs TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem 2017.gada 23. un 24. oktobrī  mūsu tehnikumā. Pedagogi un prakšu vadītāji guva pieredzi nišu tūrismā – MICE , dārzu tūrisms, pilgrimu tūrisms; mācījās AIRBNB un Booking.com sistēmu darbību; dalījās pieredzē viesmīlības pakalpojumu īstenošanā un tikās ar uzņēmumu vadītājiem; iepazina Suitu kultūrtelpu un Suitu vīru sniegumu suitu kultūras mantojumā; uzzināja Baltijas jūras piekrastes pārgājienu projekta mērķus un darbību; mācījās audiogida satura veidošanu pie Goldingen Train.