Skolotāju dienas pieredzes apmaiņas brauciens – KTTT

Skolotāju dienas pieredzes apmaiņas brauciens

Tehnikuma skolotāji un darbinieki 23.septembrī devās ikgadējā Skolotāju dienas pieredzes apmaiņas ekskursijā un piedalījās kultūrizglītības praktikumā, iepazīstot Sēlijas un Zemgales kultūrtelpu- Staburaga piemiņas vietu un Vīgantes parku pie Daugavas, Koknesi un Likteņdārzu, Bruknas muižu. Tehnikuma kolektīvs viesojās arī Mazzalves pamatskolā un Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā.