Tehnikuma audzēkņu vecāku konference – KTTT

Tehnikuma audzēkņu vecāku konference

25.februārī tehnikumā notika vecāku konference, kurā piedalījās vairāk nekā 80 vecāku. Vecākiem bija iespēja tikties ar grupu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem un tehnikuma administrāciju, kas sniedza ieskatu mācību programmās, valsts eksāmenu un vasaras prakses laika grafikā, stipendijas piešķiršanas kārtībā,
starptautiskās praksēs, audzēkņu materiālajā nodrošinājumā mācību procesā.

Vecāki noklausījās arī lektora Alekša Daumes lekciju „Mūsdienu bērni – kā augt kopā ar jauniešu iniciāciju?”. Vecākus sveica tehnikuma jauktais koris “Liepzieds”, tautas deju kolektīvs “Kastan’s” un hip-hop grupa.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.