Tehnikuma pārstāvji piedalās noslēguma seminārā – KTTT

Tehnikuma pārstāvji piedalās noslēguma seminārā

24. maijā 7. grupas audzēkņi Kaspars Rube, Ernests Riksis, Maikls Neimans un Rolands Hartmanis kopā ar skolotāju Astrīdu Zeili piedalījās noslēguma seminārā starptautiskajam projektam Sem@schools.eu (Sustainable energy management at schools in Europe). 

Semināra laikā varēja noklausīties vairākas vērtīgas lekcijas par klimata pārmaiņām, apkārtējās vides piesārņojumu un videi draudzīgu dzīvošanu. Semināra dalībniekiem vajadzēja arī veikt vairākus ar energoefektivitāti saistītus uzdevumus. 

Projekta mērķis kopumā bija popularizēt skolās energoefektivitāti un skolas ēkām veikt energoauditu. Šajā projektā divu gadu garumā iesaistījās  tehnikuma audzēkņu grupa skolotāju Lāses Juskas un astrīdas Zeiles vadībā. Viņi veica energoauditus vairākām tehnikuma ēkām un pētīja kā skolā lietderīgāk izmantot energoresursus.

Materiālu sagatavoja skolotājas Astrīda Zeile un Zanda Šlegelmilha.