Tehnikuma skolotāji vada atklāto stundu – KTTT

Tehnikuma skolotāji vada atklāto stundu

Tehnikuma skolotāji vada atklāto stundu citu tehnikumu tūrisma pakalpojumu profesionālo izglītības programmu skolotājiem – tūrisma tirgzinību skolotāja Zane Lase un matemātikas skolotāja Gita Arājuma īsteno caurviju kompetenču pieejā balstītu macību nodarbību ar sasniedzamo mācīšanās rezultātu datu apstrādē ienākošā tūrisma statistika un korelācijas analīze tūrisma pakalpojumu 2.kursa studentiem – 24.oktobrī, 2017