Valsts svētkiem veltīts koncerts – KTTT

Valsts svētkiem veltīts koncerts

17.novembrī  tehnikumā notika valsts svētkiem veltīts koncerts, kurā piedalījās tehnikuma jauktais koris “Liepzieds”, tautas deju kolektīvs “Kastan’s”, defilē grupa un literārā studija. Visi kolektīvi bija sagatavojuši sirsnīgu, patriotisku svētku programmu, kas aizkustināja ikvienu koncerta apmeklētāju.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.
Foto: Katrīna Jacenko, Zanda Šlegelmilha.