2020. gada janvāris – Lapa 2 – KTTT

Mācību ekskursija 9.grupai

9.oktobrī Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros tehnikuma autotransporta programmas 4.kursa 9.grupas audzēkņi kopā ar audzinā…tāju Andri Ābolu devās mācību ekskursijā uz Liepājas autotranporta nozares uzņēmumiem. Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

Mācību ekskursija 16.grupai

9.decembrī 16.grupas audzēknes kopā ar grupas audzinātāju Astrīdu Zeili devās mācību ekskursijā uz viesnīcu BALTIC BEACH HOTEL, lai iepazīto…s ar viesnīcas darba organizāciju un lai uzzinātu par prakses iespējām tajā. Programmas SKOLA SOMA ietvaros meitenes noskatījās Nacionālā teātra izrādi SUDRABA SLIDAS. Informāciju sagatavoja direktores vietniece praktiskajā mācībā Astrīda Zeile. […]

Vairāk…

Tikšanās ar tehnikuma absolventiem

12.decembrī Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros tehnikuma autotransporta nodaļas 7.,19. un 20.grupas audzēkņi tikās ar tehn…ikuma absolventiem Kārli Ābolu (tagad – Rīgas Tehniskās universitātes studentu), Filipu Pallo (tagad – metālapstrādes uzņēmuma dibinātāju) un Miku Gruntmani (tagad – mežistrādes uzņēmuma “Niedrāji” vecāko mehāniķi). Tikšanās laikā absolventi kavējās atmiņās gan par laiku, kad paši mācījās tehnikumā, Vairāk […]

Vairāk…

Mācību ekskursija 20. un 30. grupai

29. novembrī Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros tehnikuma 20. un 30.grupas audzēkņi kopā ar audzinātāju Zandu Šlegelmilhu …apmeklēja lielāko un nozīmīgāko nozares izstādi Baltijas reģionā “TECH INDUSTRY 2019″ Rīgā, Ķīpsalā. Pasākuma mērķis – veicināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm, iepazīties ar jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un inovācijām, informēt jauniešus par izglītības un karjeras iespējām nozarē. Pēc izstādes Vairāk […]

Vairāk…

Akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” noslēgums

22. novembrī skolotājas Gita Arājuma un Guna Bergmane piedalījās starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda 2019” nos…lēguma pasākumā.Tas notika Globālās izglītības dienā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, kur norisinājās daudzveidīgas aktivitātes – paneļdiskusija, pieredzes apmaiņas nodarbība un radošās darbnīcas. Atziņas par izglītību ilgtspējīgai attīstībaiŠī gada Globālās izglītības diena Latvijas Universitātē sasaucās ar Vairāk […]

Vairāk…

Seminārs “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”

11. decembrī skolotāji Zanda Šlegelmilha un Andris Ābols piedalījās seminārā “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”, kurā pulcējās UNESC…O asociēto skolu skolotāji un konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” dalībnieki . Semināru rīkoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. “21. gadsimts ir tehnoloģiju gadsimts, ko raksturo jaunu tehnoloģisko rīku ienākšana, mediju vides paplašināšanās, dažādošanās Vairāk […]

Vairāk…

Mācības “Līdzdalība 2.0.”

2. decembrī skolotāja Vija Zariņa un direktores vietniece audzināšanas jomā Gunita Urbāne piedalījās mācību “Līdzdalība 2.0.” noslēguma posm…ā, kas norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijā.Mācību laikā izvērtēja praksē gūto pieredzi, rada atziņas, secinājumus un ieteikumus līdzdalības sekmēšanai ilgtermiņā un sistemātiskā pieejā. Mācību mērķis bija sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas līdzdalības pieejā, veidos un metodēs un dot Vairāk […]

Vairāk…

Forums “Es strādāju un mācos”

22. novembrī skolotājas Katrīna Spuleniece-Aišpure un Zanda Šlegelmilha piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajā pieaugu…šo izglītības forumā “Es strādāju un mācos”*, kas notika Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Foruma laikā uzņēmumiem, kas nodrošina veiksmīgu pieredzi darbinieku mācību organizēšanā, tika pasniegti IZM pateicības raksti. Forumu atklāja IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un Vairāk […]

Vairāk…

Diskusija par pieaugušo izglītības īstenošanu Latvijā

29.oktobrī skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās diskusijā Saldus tehnikumā, kuras laikā Kurzemes pieaugušo izglītības profesionāļi pārrunā…ja pieaugušo izglītības īstenošanu Latvijā. Ievadot diskusijas, dalībnieki tika iepazīstināti ar šī brīža aktualitātēm pieaugušo izglītībā – ES fondu projekta “Mācības pieaugušajiem” 4.kārtas rezultātiem Kurzemē, neformālās izglītības kvalitātes jautājumiem un Eiropas pieaugušo izglītības informācijas platformu EPALE. Pēc prezentācijām moderatoru vadītās darba Vairāk […]

Vairāk…

Konference pedagogiem ViA

25.oktobrī skolotājas Guna Bergmane, Katrīna Spuleniece-Aišpure un Zanda Šlegelmilha piedalījās konferencē – praktiskajā seminārā “Vidzemes …Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”, kas šogad bija veltīta tēmai “Kompetenču pieeja mācību saturā un pētnieciskais darbs skolās”. Pulcējot kopumā 167 pedagogus no vidējās un augstākās izglītības iestādēm visā Latvijā, konference norisinājās Vidzemes Augstskolā (ViA), Valmierā. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…