Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenošanas progress – KTTT

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenošanas progress

Publicēts 29.01.2020.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina nodrošināt projektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, paredzēto darbību īstenošanu.

Pamatojoties uz  iepirkuma ”Profesionālās izglītības kompetences centra ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Id. Nr. VIAA 2019/39 ERAF KT) rezultātiem, tehnikums ar SIA “BM-projekts” 23.09.2019. noslēdza līgumus par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

SIA “BM-projekts” turpina darbu pie būvprojekta izstrādes. Projektēšanas uzdevumā iekļauti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kas paredzēti ēkas energosertifikātā, kā arī minimāli nepieciešamie darbi, lai ēku būtu iespējams nodot ekspluatācijā.