2020. gada februāris – Lapa 2 – KTTT

Skolotāji piedalās seminārā par uzņēmējdarbības tēmām

29. un 30. janvārī tehnikuma skolotājas Zane Lase, Vita Strautiņa un Evita Jēkabsone piedalījās Valsts izglītības satura centra ESF projekt…a “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) profesionālās kompetences pilnveides seminārā uzņēmējdarbības nozarē “Uzņēmējdarbības ilgtspējas izaicinājums”, kas norisinājās PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”. Seminārā tika runāts par:📌 Nākotnes profesijas un uzņēmējdarbības ilgtspēja📌 Labās Vairāk […]

Vairāk…

Audzēknei D.Brazdoskai panākumi konkursā!

29. un 30.janvārī tehnikuma audzēknes Daina Brazdovska un Anna Elīza Sedliņa piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu p…rofesionālās meistarības konkursā “Biznesa kanvu izaicinājums”, kurš risinājās PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”. Dalībniekiem bija jāsagatavo un jāprezentē mājasdarbs par tēmu “Nākotnes profesijas 2030” un jāizstrādā un jāprezentē sava biznesa ideja. Daina Brazdovska komandā ar Līgu Parfenu (Daugavpils tehnikums) Vairāk […]

Vairāk…

Sanāksme nodarbināto projektā iesaistītajiem skolotājiem

19.decembrī tehnikuma skolotāji, kuri strādāja ES fondu projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnv…eide”, tikās sanāksmē, lai izvērtētu projekta 4.kārtas rezultātus un vizionētu projekta 5.kārtu. Informāciju sagatavoja tehnikuma nodarbināto personu mūžizglītības jomas vadītāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

Top zelta ābele K.Skalbes muzejam

4.grupas audzēkņi ir sākuši darbu pie koka skulpūras “Zelta ābele”, kura veltīta dzejniekam K.Skalbem un tiks dāvināta K.Skalbes memoriālaj…am muzejam ” Saulrieti”. Sirsnīgs paldies Līvai Grudulei, Ilonai Muižniecei un Ingunai Bauerei par sadarbību K.Skalbes 140.jubilejai veltītā pārspriedumu un literāro darbu norisē! Fragments no K.Skalbes pasakas par zelta ābeli:“Kad viņa bija nokāpusi, garā pupa saņēma savus Vairāk […]

Vairāk…

Sanāksme nodarbināto projektā iesaistītajiem skolotājiem

19.decembrī tehnikuma skolotāji, kuri strādāja ES fondu projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnv…eide”, tikās sanāksmē, lai izvērtētu projekta 4.kārtas rezultātus un vizionētu projekta 5.kārtu. Informāciju sagatavoja tehnikuma nodarbināto personu mūžizglītības jomas vadītāja Zanda Šlegelmilha. […]

Vairāk…

Tehnikumam – LR Aizsardzības ministrijas pateicība

24. janvārī tehnikuma direktore Dace Cine un direktores vietniece audzināšanas darbā Gunita Urbāne piedalījās pasākumā, kurā aizsardzības n…ozares vadība tikās ar Latvijas darba devējiem – uzņēmumu, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvjiem, lai pateiktos par viņu atbalstu un ieguldījumu Zemessardzes stiprināšanā. PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums saņēma pateicības rakstu nominācijā “Izglītotājs par Zemessardzi”. Svinīgajā apbalvošanas Vairāk […]

Vairāk…

Projekta PUMPURS kursi skolotājiem

24.janvārī un 7.februārī projekta “Pumpurs” ietvaros tehnikuma skolotāji piedalījās profesionālās kompetences pilnveides darbnīcās par priek…šlaicīgas mācību pārtraukšanas tematiku. Darbnīcu norise tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” līdzekļiem. Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha. Foto: L.Zeidaka. […]

Vairāk…

Mācību ekskursija tehnikuma audzēkņiem

31. janvārī tehnikuma audzēkņi, kuri apgūst tūrisma un viesmīlības joma profesijas, devās uz Rīgu: iepazinās ar tūrisma biroju “Impro”, ar v…ienu no modernākajām viesnicām Latvijā “Grand Hotel Kempinski Riga”, kā arī pabija un mācību mērķiem izmantoja Starptautisko tūrisma izstādi “Balttour 2020”. Informāciju sagatavoja skolotāja Vija Zariņa, […]

Vairāk…