2020. gada aprīlis – KTTT

Viesmīlis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Restorāna pakalpojumi Profesionālā kvalifikācija – viesmīlis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju līdz 115,00 EUR mēnesī Viesmīlis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu, lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu Vairāk […]

Vairāk…

Stila mēbeļu modelētājs pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka mākslinieciskā apstrāde Profesionālā kvalifikācija – stila mēbeļu modelētājs, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI) Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 4 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.   Stila mēbeļu modelētājs projektē, izstrādā skices, modelē, veic materiālu aprēķinus, sagatavo, apstrādā materiālus, patstāvīgi īsteno ieceres, izgatavo Vairāk […]

Vairāk…

Restauratora asistents pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Restaurācija Profesionālā kvalifikācija – restauratora asistents, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 2 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.   Restauratora asistents kvalificētu restauratoru vadībā izpēta, saglabā, konservē, kā arī restaurē dažāda veida kultūras vērtības, tajā skaitā, mēbeles, kokgriezumus, koka ēkas, būvju daļas; Vairāk […]

Vairāk…

Pavārs pēc vidējās izglītības

Izglītības programma – Ēdināšanas pakalpojumi Profesionālā kvalifikācija – pavārs, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību Mācību ilgums – 1,5 gadi Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.  Pavārs novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā Vairāk […]

Vairāk…

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma –  Pārtikas produktu tehnoloģija Profesionālā kvalifikācija – pārtikas produktu ražošanas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)Mācību ilgums – 1,5 gadiIzglītības dokuments –  diploms par profesionālo vidējo izglītību Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus, izpilda dažādas Vairāk […]

Vairāk…