Pārtikas produktu ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības – KTTT

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma –  Pārtikas produktu tehnoloģija

Profesionālā kvalifikācija – pārtikas produktu ražošanas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums – 1,5 gadi
Izglītības dokuments –  diploms par profesionālo vidējo izglītību

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”  

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus, izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Mācību priekšmeti: izejvielas un materiāli, mikrobioloģija, sanitārija un higiēna, miltu produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, piena produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, gaļas produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, zivju produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, augļu un dārzeņu produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, dzērienu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, grāmatvedības pamati, profesionālās datorprogrammas, uzņēmējdarbības pamati, pirmā lietišķā svešvaloda, sabiedrības un cilvēka drošība.

Kvalifikācijas prakse.