2020. gada septembris – KTTT

Pasākumi tehnikumā

20.oktobris – Arodiņa svētki 19.- 29.oktobris – Rudens eksāmenu sesija pieaugušo programmu diplomandiem ATCELTS  22.- 23.oktobris – Latviešu valodas un literatūras un vēstures skolotāju konference tehnikumā 28.-29.oktobris -tūrisma nozares pedagogu un prakšu vadītāju konference tehnikumā 5.novembris – kokizstrādājumu izgatavošanas un dizaina programmu  pedagogu profesionālās pilnveides mācības- seminārs  tehnikumā 6.novembris – Vecāku sanāksme 1.kursu audzēkņu vecākiem […]

Vairāk…

16.septembrī 2.kursa Mēbeļu dizaina speciālisti devās mācību ekskursijā un plenērā uz Talsu ainavu taku

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 2.kursa 4.grupas Mēbeļu dizaina speciālisti trešdien,  16.septembrī, devās mācību ekskursijā un plenērā uz Talsu ainavu taku. Mācību ekskursiju vadīja: vēstures skolotāja Gunita Meiere gleznošanas skolotāja Elita Asne grupas audzinātāja Biruta Aišpure tehnikuma direktore Dace Cine Mācības ekskursijas laikā iepazināmies ar Talsu vēsturi un arhitektūru, ievērojamiem māksliniekiem un viņu darbiem. Vairāk […]

Vairāk…

8 jaunieši no Telšu un Mažeiķu skolas (Lietuvā) apguva profesionālās iemaņas Kuldīgas autoservisos

Ar PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma atbalstu, no 9 līdz 28 septembrim, 8 jaunieši no Telšu reģionālais profesionālās apmācības centra un Mažeiķu politehniskās skolas (Lietuvā) apguva praktiskās iemaņas Kuldīgas autoservisos – SIA Autoballe, SIA Gros Auto, SIA Merano un SIA „M.D.T. Transports“. Jauniešiem tika uzticēti dažādi pienākumi, sākot no dažādiem pamatdarbiem, līdz sarežģītājiem uzdevumiem un Vairāk […]

Vairāk…

Audzēkņi devās divu dienu mācību ekskursijā uz Latgali

9.,10 septembrī 4.kursa 17.b grupas audzēkņi, kuri apgūst tūrisma specialitāti, devās divu dienu mācību ekskursijā uz Latgali. Audzēkņi paši strādāja pie maršruta izgatavošanas, paši to organizēja un izdzīvoja gida darba nianses visā krāšņumā. Ekskursijā devās arī skolotāja Gunita Meiere, kura audzēkņus vērtēja, atbalstīja un izteica savu viedokli, par padarīto un arī gaidāmo. Visi audzēkņi ieguva Vairāk […]

Vairāk…

“Prakse pieredzei un iedvesmai” 2019-1-LV01-KA116-060319

Ārzemju prakses kopsavilkumā Erasmus + projekta – “Prakse pieredzei un iedvesmai” 2019-1-LV01-KA116-060319 ietvaros šajā mācību gadā 19. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi ieguva zināšanas un praktisko pieredzi mobilitātēs Igaunijā, Vācijā, Dānijā, Somijā un Zviedrijā. Tika īstenotas arī divas pedagogu pieredzes apmaiņas Igaunijā un Dānijā. Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju šajā mācību gadā mācību Vairāk […]

Vairāk…