Pašvērtējums 2020.gada 1.septembris – KTTT

Pašvērtējums 2020.gada 1.septembris