Pasākumi tehnikumā – KTTT

Pasākumi tehnikumā

8.oktobrī – “Siera Kluba ” vadīta  meistarklase tehnikumā ēdināšanas pakalpojumu programmu studentiem
14.oktobris – Arodiņa svētki
15.- 17.oktobris – Erasmus +  dienas tehnikumā ar pieredzes apmaiņas  konferenci vecākiem kursiem
19.- 29.oktobris – Rudens eksāmenu sesija pieaugušo programmu diplomandiem
22.- 23.oktobris – Latviešu valodas un literatūras un vēstures skolotāju konference tehnikumā
28.-29.oktobris -tūrisma nozares pedagogu un prakšu vadītāju konference tehnikumā
5.novembris –
kokizstrādājumu izgatavošanas un dizaina programmu  pedagogu profesionālās pilnveides mācības- seminārs  tehnikumā
6.novembris – Vecāku sanāksme 1.kursu audzēkņu vecākiem