Pasākumi tehnikumā – KTTT

Pasākumi tehnikumā

19.- 29.oktobris – Rudens eksāmenu sesija pieaugušo programmu diplomandiem
ATCELTS  22.- 23.oktobris – Latviešu valodas un literatūras un vēstures skolotāju konference tehnikumā
28.-29.oktobris -tūrisma nozares pedagogu un prakšu vadītāju konference tehnikumā
5.novembris –
kokizstrādājumu izgatavošanas un dizaina programmu  pedagogu profesionālās pilnveides mācības- seminārs  tehnikumā
6.novembris – Vecāku sanāksme 1.kursu audzēkņu vecākiem