Spékratu mehàniķu programmas studenti kàrto traktorista tiesíbas 03.10.2020 – KTTT

Spékratu mehàniķu programmas studenti kàrto traktorista tiesíbas 03.10.2020