2021. gada februāris – KTTT

Īsteno virtuālās mobilitātes

Tehnikuma audzēkņi, kopā ar sadarbības skolām Somijā un Igaunijā īsteno virtuālo mobilitāti projektā “Prakse pieredzei un iedvesmai (2019-1-LV01-KA116). Mobilitātes ietvaros 4 PIKC KTTT galdniecības nodaļas audzēkņi, apguva jaunas zināšanas partnerskolu vadītajās tiešsaites nodarbībās un apgūto, skolotāja Pētera Zāģera vadībā, individuālo konsultāciju ietvaros, maiņās, pielieto būvējot suņu būdas, kas tiks ziedotas Talsu novada patversmei “Ausma”. Mobilitātes Vairāk […]

Vairāk…

Interešu studijas

Interešu studijas Jaunieti, esi students un izmanto izdevību iesaistīties arī korī “Liepzieds”, deju kolektīvos – “Kastans” un “Sintēze”, un dažādās interešu izglītības studijās – vēstures studijā, gleznošanas studijā, mēbeļu datordizainēšanas studijā, folkloras studijā vai metālapstrādes studijā. Interešu studijas pilveido radošas personības attīstību, dod iespēju attīstīt savus radošos talantus un iemācīties ko pilnīgi jaunu, tajās pārklājas vaļasprieki Vairāk […]

Vairāk…

Studentu padome

Studentu padome apvieno aktīvus, idejām bagātus un uzņēmīgus audzēkņus, kuri tehnikumā vienmēr ir notikumu centrā un daļu no sava brīvā laika pavada, veidojot kultūras un neformālās izglītības pasākumus audzēkņiem, skolotājiem un tehnikuma viesiem, iesaistās dažādos projektos. Studentu padomē ir iespēja attīstīt prasmes un īstenot savas idejas, iepazīties ar daudzveidīgiem un interesantiem jauniešiem, atrast jaunus domubiedrus, Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma dzīve

Dienesta viesnīcas PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas atrodas Kuldīgas pilsētas centrā – Smilšu ielā 9 un Pilsētas laukumā 6 – piecu minūšu gājienā no tehnikuma galvenās ēkas. Dienesta viesnīcā ir visi nepieciešamie sadzīves un atpūtas apstākļi. Audzēkņu maksa par kopmītnes izmantošanu ir EUR 8,54 mēnesī, kas, pēc iesnieguma uzrakstīšanas, tiek atrēķināta no Vairāk […]

Vairāk…

Erasmus+ akreditācija (2021-2027) un izcilības zīme

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 2020.gada 29.oktobrī Erasmus akreditācijas pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību un skolu izglītības jomā 2020. gada konkursa atvieglotās procedūras ietvaros iesniedza Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) Erasmus+ akreditācijas piekteikumu jaunajam programmas periodam 2021 – 2027.18. februārī saņēmām vēstuli no VIAA, par lēmumu apstiprināt akreditācijas pieteikumu un piešķirt Kuldīgas Tehnoloģiju un Vairāk […]

Vairāk…