“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/20/I/004 – KTTT

“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/20/I/004

 

Publicēts 24.02.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums uzsāk projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/20/I/004 īstenošanu.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 2021.gada 24.februārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Tehnoloģiju centra ēkā.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (turpmāk- Projekts) mērķis ir Tehnoloģiju centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas ilgtspēju, kā arī turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu.  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru Projektā plāno veikt energoefektivitātes pasākumus:

Ārdurvju nomaiņa;

groplogu nomaiņa uz logiem ar iekšējās vērtnes stiklu paketi;

trešā stāva koka sienu renovācija un siltināšana;

augšstāva pārseguma pārbūve un siltināšana;

grīdas siltināšana;

rekuperatīvās ventilācijas sistēmas ierīkošana;

apgaismes sistēmas modernizācija – pāreja uz LED lampām;

apkures sistēmas modernizācija – sildelementu aprīkošana ar termogalvām, automātikas uzstādīšana.

Projekts tiek īstenots Kalpaka ielā 1, Kuldīgā.

Kopējās projekta izmaksas – 1 085 300,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā – 922 505,00  eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā – 162 795,00 eiro.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbi daļēji tiks finansēti no projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016, līdzekļiem, vienlaicīgi īstenojot abus projektus.