Projekta HYBAKE tikšanās Slovēnijā – KTTT

Projekta HYBAKE tikšanās Slovēnijā

Kuldīgas tehnikuma ēdināšanas nodaļas skolotājas Anita Bērziņa un Dace Šēna 22.02. – 24.02 2022. piedalījās Erasmus+ KA2 (stratēģiskās partnerības) projektā Nr. 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709 „Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” (HYBAKE). Projektā piedalās partnerskolas no 5 valstīm – Igaunijas, Slovēnijas Somijas, Lietuvas un Latvijas. Paralēli skolotāju pieredzes apmaiņas un mācību pasākumam notika arī projekta vadības grupas sanāksme, kurā piedalījās projektu vadītāja Lāse Juska. Projekta pasākumi notika Slovēnijas pilsētā Mariborā, nākošā tikšanās projekta partneriem plānota Latvijā 2022.gada maijā Rīgā.