Noslēdzas projekts Jaunas prasmes jauniem izaicinājumiem, 2020-1-LV01-KA104-077224 – KTTT

Noslēdzas projekts Jaunas prasmes jauniem izaicinājumiem, 2020-1-LV01-KA104-077224

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums šim projektam pieteicās, lai pamatmērķī attīstītu savas ilgtspējas un attīstības pamatprincipus, kā tuvotos tehnikuma intenacionalizācijas stratēģijai, pilnveidotu pedagogu prasmes un iemaņas mūžizglītībā, kā arī smeltos jaunas darba metodes mācību metodikai, un rastu idejas, un rosmi jaunu mūžizglītības programmu izstrādē.

Īstenojot projektu plānojām, ka skolotāju iesaistīšana starptautiskajās mobilitātēs – mācību kursos un darba ēnošanā, ļaus uzlabot pieaugušo un mūžizglītības mācību programmu kvalitāti, pedgogu mobilitāšu pieredzi integrējot tehnikuma ikdienas darbā – izmantojot citu valstu kolēģu inovatīvās mācību metodes un idejas esošo mācību programmu uzlabošanai, pilnveidei un jaunu programmu izveidei.

Projekta ietvaros trīs tehnikuma pedagogi, kas aktīvi strādā mūžiglītības jomā, devās starptautiskās mobilitātēs. Viens no pedagogs apguva kursu – Āra aktivitātēs un dabā balstīta izglītība un pieredzes mācīšanās, Tenerifē, Spānijā. Divi pedagogi veica darba ēnošanu profesionālās izglītības iestādē – Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, Barcelos, Portugālē.

Projekta rezultātā trīs tehnikuma pedagogi, ieguva jaunu profesionālo pieredzi starptautiskā vidē, ņemot dalību starptautiskos pilnveides kursos, kā arī ēnojot darbu skolā. Pedagogi uzlaboja savas angļu valodas zināšanas, kā arī ieguva jaunas profesionālās zināšanas – kursos tika apgūtas jaunas ārpus klases izglītības metodes, darba ēnošanā pedagoģes tika iepazīstinātas ar skolas un mācību darba organizāciju, izglītības metodēm, aktīvā stundu vērošanas darbā, īpašu uzmanību pievēršot viesmīlības departmentam.