Automehāniķu prakse Vācijā – KTTT

Automehāniķu prakse Vācijā

23. maijā, Erasmus plus projekta Starptautiska prakse veiksmīgai karjerai, Nr. 2020-1-LV01-KA116-077174 ietvaros, uz Šverīni Vācijā devās 3. kursa automehāniķi – Alens Voronovskis un Denis Krotovs, lai 100 dienu garumā praktizētos savā profesijā.