Noslēdzies projekts PULCHRA un atklāta tehnikuma “Zaļā oāze” – KTTT

Noslēdzies projekts PULCHRA un atklāta tehnikuma “Zaļā oāze”

21.06. notika tehnikuma iekšpagalma – “Zaļās oāzes” atklāšanas pasākums. Iekšpagalms labiekārtots un apzaļumots projekta PULCHRA ietvaros. Projekta “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (PULCHRA) mērķis ir izmantot atvērtās skolas pieeju, lai veicinātu jaunas zinātniskas atziņas par pilsētu kā ekosistēmu, sekmētu visu vecumu iedzīvotāju līdzdalību zinātniskos atklājumos, veidotu mācīšanās, izpētes un aktivizācijas tīklu, attīstītu zinošas, inovatīvas un līdzdarbīgas kopienas.

Šī projekta ietvaros tehnikuma jaunieši gan izzināja savu skolas biedru viedokli par veselīgu, radošu un iekļaujošu pilsētu, anketējot jauniešus, gan iekārtoja “Zaļo oāzi” tehnikuma iekšpagalmā. Līdz šim neizmantotajā iekšpagalmā tika ieklāts piemērots segums – olīši, gatavotas āra mēbeles un augu kastes no paletēm, kā arī iekārtoti stādījumi. Jau laikus jaunieši sēja saulespuķes dēstiem. Centrālais stādījums iekšpagalmā ir garšvielu kaste, kurā visas garšvielas ir audzēkņu un tehnikuma pedagogu un darbinieku ziedotas.

Iekšpagalms paredzēts atpūtai svaigā gaisā, kā arī izmantojams, kā “Zaļā klase”, labvēlīgos laika apstākļos tā izmantojama dažādu nodarbību vadīšanai. Kā īpašs uzskates materiāls kalpos garšvielu dobe, kurā ieskatīties noderēs gan pavāriem, gan citiem audzēkņiem dabaszinību nodarbībās.

Atklāšanas pasākumā jau tika vadīta pirmā āra nodarbība izmantojot vietni Kahoot. Audzēkņiem bija arī iespēja atpazīt garšaugus un pievienot tiem nosaukumu zīmītes un kopīgi veidot dekorāciju no dabīgiem materiāliem.

Paldies projektam PULCHRA par doto iespēju!

Paldies iesaistītajiem jauniešiem un pedagogiem!