Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Itālijā – KTTT

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Itālijā

Laika posmā no 3. jūlija līdz 7. jūlijam, projekta “Personības attīstība skolas izaugsmei”, 2020-1-LV01-KA101-077175, ietvaros uz Palermo, Itālijā, devās tehnikuma skolotāja Elīna Gaile. Elīna apguva pilnveides kursu “Train the trainer”, kurā mācījās dažādas modernas un inovatīvas pedagoģiskā darba metodes.