Turpinās mācības pieaugušajiem 7.kārtā – KTTT

Turpinās mācības pieaugušajiem 7.kārtā

Ar septembri atsākušās nodarbināto ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) 7.kārtā, divās profesionālās pilnveides grupās – Motoru remonts un Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operators. Abas mācību grupas mācības beigs oktobra vidū.