UNESCO seminārs – KTTT

UNESCO seminārs

24. novembrī tehnikuma direktore D.Cine un skolotāja Z.Šlegelmilha piedalījās UNESCO asociēto skolu tīkla seminārā “Vide, kas māca, iedvesmo un ceļ!”, kuru organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un izglītības uzņēmumu “Lielvārds”. Semināra dalībniekus uzrunāja UNESCO LNK ģenerālsekretāre B. Moļņika un izglītības uzņēmuma “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs A.Gribusts. Semināra dalībnieki noklausījās 3 iedvesmas stāstus: teātra kritiķe Kitija Balcare iepazīstināja ar tēmu “Ekoteātris un pedagoģija. Kā runāt ar skolēniem par dabu teātra valodā?”, LAPAS projektu koordinatore I.Seipule runāja par tēmu “Iedvesmojošas partnerības ilgtspējīgai attīstībai”, savukārt Latvijas Mākslas akadēmijas profesore B.Ābele vēstīja par tēmu “llgtspējas klātbūtne vienkāršās ikdienas lietās un vēsturiskajā mantojumā”. Semināra dalībnieki darbojās radošās darbnīcās V. Brakovskas vadībā, bet pasākuma noslēgumā tika sveikti šī gada Pasaules lielākās mācību stundas dalībnieki.

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.