2023. gada janvāris – KTTT

Konference “Iedvesmas RŪPnīca: pilsoniskās iniciatīvas videi un ilgtspējai”

27. janvārī audzēknes Vanesa Pļavarāja, Laura Gerda Dūda un Aina Leimane kopā ar skolotāju Zani Nagliņu devās uz Rīgu, lai piedalītos konferencē “Iedvesmas RŪPnīca: pilsoniskās iniciatīvas videi un ilgtspējai”. Konferences ietvaros tika apspriesta vide un tās ilgstpēja un piedāvātas resursu darbnīcas, lai informētu par klimatam draudzīgu dzīvesveidu, pilsonisko līdzdalību un demokrātijas stiprināšanu skolas ikdienā. Paldies Vairāk […]

Vairāk…

Nordplus adult projekta tikšanās Paņevēžā

No 2023. gada 23.-27. janvārim tehnikuma skolotāji Aija Rutule un Renārs Sakne un Nordplus projekta koordinatore Katrīna Spuleniece-Aišpure pavadīja Lietuvā, Paņevēžā, kur piedalījās Nordplus projekta Historical experience and restoration traditions in restoration of carpenter work products NPAD-2020/10229 sanāksmē. Viesojoties Paņevēžu mācību centrā ( Panevėžio mokymo centras ) Viru profesionālās izglītības centra (Võrumaa Kutsehariduskeskus)  un KTTT Vairāk […]

Vairāk…

6.grupa piedalās UNESCO konkursā

Tehnikuma 6.grupas audzēkņi L.Siliņa, L.Licenberga, K.J.Pabērzs, P.M.Celms, J.K.Zviedris, A.Tyshchenko skolotājas Elitas Asnes vadībā piedalās starptautiskajā tēlotājmākslas konkursā. Konkursu bērniem un jauniešiem rīko Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) Truā (Troyes) Francijā. Šogad konkursa tēma bija ”Contes et légendes de mon pays” (“Manas valsts pasakas un leģendas”). 13. janvārī tehnikuma audzēkņu darbi tika nosūtīti Vairāk […]

Vairāk…

Prakse Dānijā

8. janvārī, Erasmus plus projekta – Šodienas pieredze, nākotnes panākumiem, 2021-1-LV01-KA121-VET-000008943 ietvaros uz Roskildi Dānijā devās tūrisma pakalpojumu speciālisti – Uģis Knops un Estere Reimarte. Jaunieši 5 nedēļu garumā apgūs Dānijas viesmīlības programmu sadarbības skolā. […]

Vairāk…

Nordplus adult projekta tikšanās Igaunijā

No 2023. gada 9.-13. janvārim tehnikuma skolotāji Zane Nagliņa un Renārs Sakne un Nordplus projekta koordinatore Katrīna Spuleniece-Aišpure pavadīja Igaunijā, Viru, kur piedalījās Nordplus projekta Historical experience and restoration traditions in restoration of carpenter work products NPAD-2020/10229 sanāksmē. Viesojoties Viru profesionālās izglītības centrā (Võrumaa Kutsehariduskeskus) KTTT pārstāvji kopā ar kolēģiem no Paņevežu mācību centra ( Vairāk […]

Vairāk…