Nordplus adult projekta tikšanās Igaunijā – KTTT

Nordplus adult projekta tikšanās Igaunijā

No 2023. gada 9.-13. janvārim tehnikuma skolotāji Zane Nagliņa un Renārs Sakne un Nordplus projekta koordinatore Katrīna Spuleniece-Aišpure pavadīja Igaunijā, Viru, kur piedalījās Nordplus projekta Historical experience and restoration traditions in restoration of carpenter work products NPAD-2020/10229 sanāksmē. Viesojoties Viru profesionālās izglītības centrā (Võrumaa Kutsehariduskeskus) KTTT pārstāvji kopā ar kolēģiem no Paņevežu mācību centra ( Panevėžio mokymo centras ) apguva Viru apgabala restaurācijas tradīcijas un tehnikas.

Projekta mērķis ir izveidot metodisko materiālu, kurā attainotas restaurācijas tradīcijas Baltijas valstīs.

Nākamā projekta tikšanās reize notiks no 23.-27. janvārim Paņevežos.