2023. gada jūnijs – KTTT

Erasmus + vizītē – jaunas sadarbības projekta partnerības skolā

Gita Arājuma, Aija Rutule, Katrīna Spuleniece Aišpure Erasmus + vizītē – jaunas sadarbības projekta partnerības skolā Valensija, Spānija 26.-30.jūnijā. Erasmus + projekta Nr. 2022-2-ES01-KA210-VET-000093670 ALLinErasmus – Promoting participation in Erasmus for students at risk of social exclusion (ALLinErasmus), galvenais mērķis ir profesionālo izglītības iestāžu profesionāļu apmācība par “sociālās nevienlīdzības” nozīmi, riskam pakļauto audzēkņu ieinteresēšana Erasmus+ Vairāk […]

Vairāk…

Projekta plānošanas sanāksme

22.jūnijā Kuldīgas Tehnikumā notika projekta plānošanas sanāksme, kurā tikās Igaunijas Kehtnas Profesionālās izglītības centra direktore Karmena Seltere, projektu vadītājas un skolotāji, KTTT direktore Dace Cine, administrācijas pārstāvji un autotransporta nodaļas pedagogi un Kurzemes plānošanas reģiona Izglītības jomas reģionālā koordinatore Agnese Lāce, lai apspriestu turpmāko sadarbību Iterreg Centrālās Baltijas projektā.     […]

Vairāk…

Mācību ekskursija uz Igauniju

No 2023.gada 14. un 15 jūnijā 24. grupa 4.kurss Tūrisma pakalpojumu konsultanti devās mācību ekskursijā uz Igauniju ( Sāremā – Tallina ), kuru paši plānoja un vadīja, strādājot ar radiogidiem. Pirmajā dienā Sāremā salā tika apskatīta Serves bāka, Kuresāres pils, Pangas klintis, Karjas baznīca un Kaali meteorīta krāteris. Otrajā dienā tika apskatīta Valjalas baznīca, Maasi Vairāk […]

Vairāk…

Pamatojoties uz  21.04.2022.likuma “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”punktu Nr.1 “Noteikt par svētku dienu  Vispārejo Latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma dienu  – 9. jūliju” , noteikt 2023.gada 10. jūliju par brīvdienu.   10.jūlijā tehnikums slēgts. […]

Vairāk…

Projekta ImDiPeT tikšanās Mariborā

No 8.-10. jūnijam Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotāja Zane Lase un projektu koordinatore Lāse Juska devās uz Mariboru Slovēnijā, lai  Erasmus+ KA2 projekta  Nr.: 2020-1-FR01-KA226-VET-095598 ImDiPeT ietvaros tiktos ar projekta partneriem no Bulgārijas, Francijas un Slovēnijas apspriestu projekta noslēguma fāzi. Viesus draudzīgi uzņēma Mariboras tūrisma un viesmīlības skola.   […]

Vairāk…

Kokizstrādājumu nodaļas audzēkņu mācību ekskursijas

1.jūnijā mācību ekskursijā devās 6.grupa 1.kursa Stila mēbeļu modelētāji un 8.jūnijā 22.grupa 2.kursa Mēbeļu galdnieki kopā ar grupu audzinātāju Lieni Peniķi. Audzēkņi apmeklēja Igurda Baņķa amatnieku sētu “Kauliņi” Valdemārpilī, Rojas brīvdabas estrādi, Kolkasragu, Lībiešu saieta namu, Slīteres bāku un pieminekli “Koklētājs”. Mācību ekskursijas mērķis: veidot izpratni par koktēlniecības veidošanas pamatprincipiem un māksliniecisko vērtību. Lībiešu valodas Vairāk […]

Vairāk…

Grāmatas “Pro Patria-IX” atvēršanas svētki

2023.gada 19.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) jaunatnes radošā mākslu simpozija “Sirdsvārdi Latvijai” ietvaros notika grāmatas “Pro Patria-IX”, kurā apkopoti iepriekšējā konkursa, kas bija veltīts jaunlatviešu J.Alunāna un A.Kronvalda konkursam iesniegtie darbi, atvēršanas svētki. Grāmatu “Pro Patria-IX”, skanot dziesmai “Nevis slinkojot un pūstot”, atvēra Alīda Zigmunde, grāmatas izdošanas idejas autore, KTTT skolotāja Inese Baumane Vairāk […]

Vairāk…

Noslēdzies R.Blaumanim veltītais konkurss

2023. gada 19.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) jaunatnes radošā mākslu simpozija “Sirdsvārdi Latvijai” ietvaros tika cildināti un apbalvoti rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 160.jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa- 10.jubilejas konkursa- dalībnieki un viņu skolotāji. Konkursa noslēguma pasākumā piedalījās 87 konkursa dalībnieki un viņu skolotāji, to skaitā 8 no 10 laureātiem. Konkursantus klātienē sveica Vairāk […]

Vairāk…