21.-24. septembrim notika stažēšanās ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) – KTTT

21.-24. septembrim notika stažēšanās ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)

21.09.2021. – 24.09.2021.

Valsts izglītības satura centra

ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)

 “Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā izglītības nozarē, skolvadības jomā”

stažēšanās programmas ietvaros piedalījās metodiķe Līga Muceniece