Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr.4.2.1.2/19/I/008 – KTTT

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr.4.2.1.2/19/I/008

Publicēts 30.12.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošana noslēgusies

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā ir pabeigta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanu.

Tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projektā paredzētās darbības īstenoja 39 mēnešu laikā –  no 2019.gada 25.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā pārbūves būvdarbi tika pabeigti 2022.gada oktobrī un ēka tika nodota ekspluatācijā 2022.gada 23.novembrī,  Būvniecības valsts kontroles birojam izsniedzot Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Būvdarbus veica SIA “AMATNIEKS”, autoruzraudzības darbus nodrošināja SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību – SIA ”BaltLine Globe”.

Projekta ietvaros tika veikti dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi, kas ietver energoefektivitātes pasākumus:

  1. Esošo logu un ārdurvju nomaiņa, iebūves perimetra hermetizācija;
  2. Jumta konstrukcijas papildus siltināšana;
  3. Ēkas ārsienu papildus siltināšana un logu aiļu siltināšana;
  4. Esošā siltummezgla modernizācija;
  5. Pagraba pārseguma griestu siltināšana;
  6. Cokola daļas siltināšana;
  7. Esošā apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvu LED tipa apgaismojumu.

Projektā plānotās darbības tika sekmīgi pabeigtas, kā arī projekta mērķis – dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas ilgtspēju, turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu, kā arī paaugstināt apkures sistēmas efektivitāti, tika sasniegts.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 456 150,00, tai skaitā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 387 727,50 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR  68 422,50.

Papildus minētajam finansējumam projekta īstenošanai tika piesaistīts valsts budžeta finansējums augstas gatavības projektu īstenošanai, kā arī  projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (projekts Nr 8.1.3.0/16/I/016) finansējums.

Publicēts 29.10.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanu.

Šī gada augustā autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Darbu organizēšanas projektā, lai pilnībā nodrošinātu tehnikuma audzēkņu izmitināšanu dienesta viesnīcas telpās. Par izstrādāto Darbu organizēšanas projektu saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.

19.10.2022. noslēgta Vienošanās pie būvdarbu līguma, kurā objektīvu iemeslu dēļ paredzēta būvdarbu izpildes termiņa pagarināšana līdz 21.11.2022.

Dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā pārbūves būvdarbi ir pabeigti. Būvdarbu veicējs SIA “AMATNIEKS” organizē nepieciešamo atzinumu saņemšanu un ēkas nodošanu ekspluatācijā, ko plānots nodrošināt līdz būvdarbu izpildes termiņa beigām.

Autoruzraudzības darbus veic SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA ”BaltLine Globe”.

Publicēts 29.07.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanu.

SIA “AMATNIEKS” nodrošina dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā pārbūves būvdarbus. Dienesta viesnīcas ēkā tiek veikti fasādes siltināšanas darbi, logu ailu siltināšana, iekšējo palodžu montāža un logu ailu apdare, ugunsdrošo durvju montāža, ārējo kāpņu izbūves darbi, vājstrāvu iekārtu montāža un personāla apmācība darbam ar tām, zemējuma kontūra un zibensaizsardzības sistēmas izbūves u.c. darbi.

Autoruzraudzības darbus veic SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA ”BaltLine Globe”.

20.06.2022. noslēgta Vienošanās pie būvdarbu līguma, kurā objektīvu iemeslu dēļ paredzēta būvdarbu izpildes termiņa pagarināšana līdz 31.08.2022.

 

Publicēts 29.04.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanu.

SIA “AMATNIEKS” nodrošina dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā pārbūves būvdarbus. Dienesta viesnīcas ēkā tiek veikti fasādes siltināšanas darbi, logu nomaiņa, logu ailu siltināšana, iekšējo palodžu montāža un logu ailu apdare, jumta parapetu izbūves un apdares darbi, ventilācijas un kanalizācijas izvadu montāža jumta konstrukcijās, zemējuma kontūra un zibensaizsardzības sistēmas izbūves u.c. darbi.

Autoruzraudzības darbus veic SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA ”BaltLine Globe”.

SIA “BM-projekts” autoruzraudzības kārtībā izstrādājis izmaiņas Darbu organizēšanas projektā, kā arī papildus izstrādājis risinājumu dienesta viesnīcas ārējām kāpnēm uz ēkas pagalma pusi. SIA “Fortum” nodrošinājis  minēto dienesta viesnīcas ēkas pārbūves izmaiņu būvprojekta ekspertīzi, kas finansēta no projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016)  neattiecināmajām izmaksām – valsts budžeta finansējums augstas gatavības projekta īstenošanai.

24.03.2022. noslēgta Vienošanās pie būvdarbu līguma, kurā objektīvu iemeslu dēļ paredzēta būvdarbu izpildes termiņa pagarināšana līdz 22.06.2022.

Publicēts 31.01.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanu.

SIA “AMATNIEKS” nodrošina dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā pārbūves būvdarbus. Dienesta viesnīcas ēkā tiek veikti elektroinstalācijas izbūves darbi, gaismekļu nomaiņa, būvkonstrukciju pastiprināšanas darbi, iekšējo tīklu UATS instalācijas izbūve,  darbi, kas saistīti ar ēkas cokola daļas siltināšanu, pagrabstāva cokola telpas griestu siltināšanas un apdares darbi, cokolstāva kāpņu laidu un kāpņu pārbūve, esošā jumta seguma un siltinājuma demontāža, tvaika izolācijas ieklāšana, esošo ventilācijas un kanalizācijas izvadu pārbūve, fasādes sastatņu montāža u.c. darbi.

 

Autoruzraudzības darbus veic SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA ”BaltLine Globe”.

 

SIA “BM-projekts” autoruzraudzības kārtībā izstrādājis izmaiņas būvprojekta būvkonstrukciju sadaļā (risinājumi kāpņu laidumu pārbūvei, bojāto pārseguma paneļu atrašanās vietas shēmas izmaiņas u.c.) un SIA “Fortum” nodrošinājis  dienesta viesnīcas ēkas pārbūves izmaiņu būvprojekta ekspertīzi.

Daļa no būvdarbu izmaksām un būvuzraudzības izmaksām, kā arī ēkas pārbūves izmaiņu būvprojekta ekspertīzes izmaksas tiek segtas no projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016)  neattiecināmajām izmaksām” – valsts budžeta finansējums augstas gatavības projekta īstenošanai.

   

 

 

Publicēts 29.10.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanu.

26.08.2021. Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde veica atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2020-8007 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un 27.08.2021. SIA “AMATNIEKS” Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā uzsāka dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbus. Kopējais būvdarbu izpildes termiņš ir 7 mēneši.

Dienesta viesnīcas ēkā tiek veikti elektroinstalācijas izbūves darbi, gaismekļu nomaiņa, būvkonstrukciju pastiprināšanas darbi, durvju ailu pārsedžu pārbūve kāpņu telpā, sienas stūra pastiprināšana, iekšējo tīklu UATS instalācijas izbūve,  darbi, kas saistīti ar ēkas cokola daļas siltināšanu u.c. darbi.

Autoruzraudzības darbus veic SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA ”BaltLine Globe”.

 

Publicēts 29.07.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanu.

Par SIA “BM-projekts” izstrādāto būvprojektu “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūve Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” saņemts pozitīvs ekspertīzes veicēja SIA “Fortum” atzinums un būvprojekts saskaņots Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē (05.07.2021. veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi 23.11.2020. izsniegtajā būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2020-8007).

Iepirkuma “Profesionālās izglītības kompetences centra ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” (id. Nr. VIAA 2021/17 ERAF KTTT) rezultātā 20.07.2021. noslēgts līgums ar SIA “AMATNIEKS” par dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes būvdarbu veikšanu par kopējo līgumcenu 493 333,33 EUR bez 21% PVN.

Lai nodrošinātu projektā plānoto būvdarbu būvuzraudzību, iepirkuma “Būvuzraudzības nodrošināšana profesionālās izglītības iestāžu veicamajiem būvdarbiem” (Id. Nr. VIAA 2021/21 ERAF) rezultātā iepirkuma priekšmeta 1. daļā 27.07.2021. noslēgts līgums ar SIA ”BaltLine Globe” par kopējo cenu 17 100,00 EUR bez 21% PVN.

Autoruzraudzības darbus nodrošinās būvprojekta izstrādātājs SIA “BM-projekts” uz 23.09.20219. noslēgtā autoruzraudzības līguma pamata. Autoruzraudzības līgumā noteiktā līgumcena ir 1 500,00 EUR bez 21% PVN.

 

Dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus plānots uzsākt  augusta vidū pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes. Kopējais būvdarbu izpildes termiņš ir 7 mēneši.

 

Publicēts 29.04.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanai nodrošināts papildus finansējums   specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta ietvaros, kā arī papildus piešķirti līdzekļi būvdarbiem augstas gatavības Izglītības un zinātnes ministrijas resora izglītības attīstības projektiem.

SIA “BM-projekts” turpina izstrādāt būvprojektu “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūve”. Būvprojektu pilnībā plānots pabeigt un saskaņot līdz 2021.gada 18.maijam.

Iepirkuma “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīze” (id.Nr. VIAA 2020/52 ERAF KTTT) rezultātā ar SIA “Fortum” 2021.gada 21.februārī noslēgts līgums par būvprojekta ekspertīzes veikšanu. SIA “BM-projekts” izstrādātais būvprojekts nodots SIA “Fortum” ekspertīzes veikšanai.

Lai nodrošinātu dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbus, 2021.gada 12.aprīlī  izsludināts iepirkums “Profesionālās izglītības kompetences centra ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” (id. Nr. VIAA 2021/17 ERAF KTTT).

Publicēts 29.01.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta  Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina risināt jautājumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanai nepieciešamā papildus finansējuma piesaisti.

Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde ir  saskaņojusi SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūve” minimālo sastāvu  un 23.11.2020. ir izsniegta būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2020-8007.

25.11.2020. tika izsludināts iepirkums “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīze” (id.Nr. VIAA 2020/52 ERAF KTTT). Tajā iesniegti astoņi piedāvājumi. Šobrīd iepirkums ir piedāvājumu vērtēšanas un rezultātu apstiprināšanas procesā.

Publicēts 29.10.2020.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina risināt jautājumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanai nepieciešamā papildus finansējuma piesaisti. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra protokola Nr.55 31.§ 2.punktu[1], visiem projektiem 4.2.1.2.pasākuma ietvaros noteikts termiņš 2021.gada 31.jūlijs, kurā jābūt noslēgtam līgumam par būvniecības veikšanu.

Lai nodrošinātu minētā termiņa ievērošanu, 01.10.2020. ar SIA “BM –projekts” noslēgta vienošanās par projektēšanas darbu atsākšanu. Izstrādātais būvprojekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūve” minimālais sastāvs ir saskaņošanā.

Publicēts 29.07.2020.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina risināt jautājumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanai nepieciešamā papildus finansējuma piesaisti. 

Projektēšanas darbus plānots atsākt pēc projektam nepieciešamā papildus finansējuma nodrošināšanas.

Publicēts 29.04.2020.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008. 

Būvprojekta izstrādātājs SIA „BM-projekts” ir sagatavojis provizorisko tāmi būvprojektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” paredzētajiem būvdarbiem. Provizoriskajā būvdarbu tāmē norādītās izmaksas ievērojami pārsniedz projekta budžetā plānotās būvdarbu izmaksas, kā rezultātā projektā paredzētajiem būvniecības darbiem nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu.

Sakarā ar papildus nepieciešamā finansējuma piesaisti  projekta īstenošanai, ar būvprojekta izstrādātāju SIA “BM-projekts” noslēgta vienošanās par projektēšanas darbu pārtraukšanu. Projektēšanas darbus plānots atsākt pēc projektam nepieciešamā papildus finansējuma nodrošināšanas.

Publicēts 29.01.2020.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina nodrošināt projektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, paredzēto darbību īstenošanu.

Pamatojoties uz  iepirkuma ”Profesionālās izglītības kompetences centra ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Id. Nr. VIAA 2019/39 ERAF KT) rezultātiem, tehnikums ar SIA “BM-projekts” 23.09.2019. noslēdza līgumus par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

SIA “BM-projekts” turpina darbu pie būvprojekta izstrādes. Projektēšanas uzdevumā iekļauti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kas paredzēti ēkas energosertifikātā, kā arī minimāli nepieciešamie darbi, lai ēku būtu iespējams nodot ekspluatācijā.

Publicēts 29.10.2019.
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums uzsāk projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenošanu.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikums 2019. gada 25.oktobrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus dienesta viesnīcas ēkā.
Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” (turpmāk- Projekts) mērķis ir dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas ilgtspēju, turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu, kā arī paaugstināt apkures sistēmas efektivitāti. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums kopā ar sadarbības partneri –
Valsts izglītības attīstības aģentūru Projektā plāno veikt energoefektivitātes pasākumus:
 Esošo logu un ārdurvju nomaiņa, iebūves perimetra hermetizācija;
 Jumta konstrukcijas papildus siltināšana;
 Ēkas ārsienu papildus siltināšana un logu aiļu siltināšana;
 Esošā siltummezgla modernizācija;
 Pagraba pārseguma griestu siltināšana;
 Cokola daļas siltināšana;
 Esošā apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvu LED tipa
apgaismojumu.
Projekts tiek īstenots Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā. Kopējās projekta izmaksas – 453 250,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā – 385 262,50 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā – 67 987,50 eiro.