UNESCO aktivitātes 2017./2018.mācību gadā

13. grupa piedalās UNESCO Kuldīgas pilsētas spēlē

15. maijā Kuldīgas vecpilsētā tradicionāli norisinājās UNESCO pilsētas spēle, kurā piedalījās Kuldīga novada skolu jaunieši un izzināja vecpilsētas Ventas senlejas kultūrvēsturiskās vērtības cauri Latvijas kā nacionālas valsts laikiem. 3. vietu spēlē ieguva PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komanda “Spicie tūristi”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Tehnikumieši piedalās ANO modelēšanas spēlē Igaunijā

No 27. līdz 29. aprīlim tehnikuma audzēkņi Kitija Jērāne, Kristiāns Kairovs un Mārtiņš Vilnītis kopā ar skolotājām Zandu Šlegelmilhu un Ingu Berņu-Stašu piedalījās starptautiskajā ANO modelēšanas spēlē Jüri ģimnāzijā, Igaunijā. Spēlē piedalījās jaunieši no 6 valstīm- Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas, Ekvadoras, Turcijas un Latvijas. Vairāk informācijas šeit.

 

 

 

Tehnikumieši piedalās vizuālās mākslas konkursā

Tehnikuma audzēknes Amanda Gruntiņa un Kintija Liepiņa piedalās UNESCO Luī Fransuā Centra rīkotajā starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā bērniem un jauniešiem, kas norisinās ik gadu un ir veltīts kultūras daudzveidības veicināšanai. Vairāk informācijas šeit.

 

 

 

Tehnikuma audzēkņi piedalās ANO modelēšanas spēlē

23. martā Zviedrijas vēstniecībā Rīgā pulcējās jaunieši no 11 Latvijas vietām – Kuldīgas, Riebiņiem, Valmieras, Ozolniekiem, Ādažiem, Cēsīm, Rēzeknes, Pļaviņām, Jaunsilavas, Brocēniem un Rīgas, lai sagatavotos Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) modelēšanas spēlei. Vairāk informācijas šeit.

 

 

 

Rakstniekam E.Virzam veltītais konkurss noslēdzies

16.martā PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tika godināti un apbalvoti rakstnieka Edvarta Virzas 135.jubilejai veltītā literāro un pētniecisko darbu un pārspriedumu konkursa dalībnieki un viņu skolotāji. Vairāk informācijas šeit.

 

 

 

Tehnikuma audzēknes izstādes atklāšanā

21. februārī, Starptautiskajā dzimtās valodas dienā, tehnikuma audzēknes Juta Beitāne, Marika Radvinskaite un Džeina Lauva kopā ar skolotāju Gunitu Meieri piedalījās bērnu un jauniešu foto kolāžu un stāstu ceļojošās izstādes “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” atklāšanā Rīgas Sv. Pētera baznīcā. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Dzimtās valodas dienas pasākums

21. februārī tehnikuma audzēknes Džeina Lauva, Juta Beitāne, Marika Radvinskaite, Rita Hamstere, Kitija Jērāne, Eva Betlere un Marija Rimoviča kopā ar skolotājām Gunitu Meieri un Zandu Šlegelmilhu piedalījās Dzimtās valodas dienai veltītā pasākumā, kas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Pasākumu organizēja Latviešu valodas aģentūra. Vairāk informācijas šeit.

 

E.Virzas 135. jubilejai veltītā konkursa 1.kārtas noslēgums

6.februārī noslēdzās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētā rakstnieka Edvarta Virzas 135. jubilejai veltītā konkursa 1.kārta, kurā tika izvērtēti tehnikuma studentu iesniegtie oriģināldarbi un lemts, kurus darbus iesniegt 2. kārtai – valsts konkursam. Noslēguma pasākumā tika cildināti konkursa laureāti, notika literāro darbu lasījumi. Vairāk informācijas šeit.

 

Akcijas “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” noslēgums

7. decembrī koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” norisinājās akcijas “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” laureātu apbalvošana. 13 konkursa laureātu vidū arī 3 tehnikuma audzēknes – Džeina Lauva, llva Hofmane un Katrīna Spēkaine. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Tehnikuma skolotāju panākumi izglītības akcijā

24. novembrī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē notika starptautiskās izglītības akcijas „Pasaules lielākā mācību stunda” noslēguma pasākums, kurā tika sveikti 10 veiksmīgāko mācību stundu plānu autori. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Konsultatīvās padomes sanāksme tehnikumā

23.oktobrī tehnikumā notika Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme, kuras tēma bija “Profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbība ilgtspējīgai valsts ekonomikas/ kultūrvides attīstībai”.Vairāk informācijas šeit.

 

 

ANO Starptautiskajam tūrisma gadam veltīts UNESCO skolu seminārs Kuldīgā

23. oktobrī  tehnikumā norisinājās seminārs “Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu ilgtspējības izaicinājumi”, kas bija veltīts ANO Starptautiskajam tūrisma gadam un sasaucās ar UNESCO nedēļas tēmu “Mantojums lietojumā”, izceļot bagāto Latvijas kulināro mantojumu. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Lepojamies ar audzēkni K.Jērāni!

20.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika noslēguma pasākums vietvārdu iemūžināšanas akcijai “Vietvārdu talka”. Pasākumā tika cildināta arī tehnikuma 3.grupas audzēkne Kitija Jērāne, kura iekļuvusi 10 aktīvāko talcinieku skaitā, jo reģistrējusi vairāk nekā 90 vietvārdus. “Vietvārdu talkas” ietvaros Latvijas vēsture kļuvusi par 4397 iemūžinātiem vietvārdiem bagātāka. Vairāk informācijas šeit.

 

Pasaules lielākā stunda tehnikumā

12. oktobrī tehnikumā un Kuldīgas novada muzejā UNESCO nedēļas ietvaros risinājās Pasaules lielākā stunda 3. un 13.grupas audzēkņiem. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Satiec savu meistaru tehnikumā!

11. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums „Satiec savu meistaru!” bērnudārza „Ābelīte” audzēkņiem. Vairāk informācijas šeit.

 

 

UNESCO nedēļā cildinām Kurzemes kulināro un kokdarbu mantojumu

10. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums „Kurzemes kulinārais un kokdarbu mantojums” bērnudārza „Bitīte” audzēkņiem. UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai. Vairāk informācijas šeit.

 

„Mantojuma stāsts- mans stāsts, tavs stāsts”

21.septembrī, Starptautiskajā Miera dienā, tehnikumā tika apbalvoti UNESCO akcijas „Mantojuma stāsts- mans stāsts, tavs stāsts” 1.kārtas dalībnieki. Konkursa žūrija – skolotājas Iveta Roga un Gunita Meiere – paziņoja tos audzēkņus, kuru darbi tiks iesniegti konkursam „Darini kalendāru’ 2018”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Konkurss „Kurzemes kulinārais mantojums”

21.septembrī, Starptautiskajā Miera dienā, tehnikumā noslēdzās konkurss „Kurzemes kulinārais mantojums”, kurā piedalījās 42 audzēkņi. Konkursa galvenais mērķis bija dot savu ieguldījumu Kurzemes kulinārā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā un paaugstināt audzēkņu zināšanu līmeni par tradicionāliem un Kurzemei raksturīgiem ēdieniem. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Vietvārdu talka

21.septembrī, Starptautiskajā Miera dienā, tehnikumā tika apbalvoti aktīvākie UNESCO Starptautiskās Dzimtās valodas dienas akcijas „Vietvārdu talka” dalībnieki. VIETVĀRDU talkas mērķis bija apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus (īpašvārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt.), kas tiek lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk.Vairāk informācijas šeit.

 

15b.grupas audzēkņi Zinātnieku naktī

29. septembrī 15b.grupas audzēkņi kopā ar audzinātāju Inesi Kļaviņu piedalījās UNESCO LNK un RTU organizētajos Zinātnieku nakts pasākumos. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Projekts “Katram šķīvim savs stāsts”

18.septembrī skolotāja Vita Strautiņa vadīja atklāto stundu 11.grupas audzēkņiem projekta „Katram šķīvim savs stāsts” un starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā stunda” ietvaros. Vairāk informācijas šeit.

 

 

UNESCO vasaras skola pedagogiem

No 3. līdz 5. jūlijam skolotājas Zanda Šlegelmilha un Gunita Meiere piedalījās vasaras skolā personības izaugsmei un prasmju attīstībai “KULTŪRAS MANTOJUMS 21. GADSIMTĀ”, kas notika viesu mājā “Upmaļi”, Līgatnes novadā.  Vairāk informācijas šeit.

 

 

UNESCO jauniešu Vasaras skola

1. un 2.jūnijā tehnikuma audzēkņi Kristiāns Kairovs, Arvis Adrians Kaltnieks, Artūrs Pavlovskis, Kārlis Ābols un Kitija Jērāne UNESCO jauniešu Vasaras skolā.Vairāk informācijas šeit.

 

 

UNESCO burinieks “Laima” turpina ceļu

1.jūnijā UNESCO buriniekam- UNESCO ASP skolu dāvanai Latvijai simtgadē-
 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi piestiprināja nosaukumu “Laima”. Laima, arī Laimes māte, ir likteņlēmēja dieviete latviešu mitoloģijā. Senajiem latviešiem bija priekšstats, ka katram ir sava Laima. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Viesos Cēsu Pilsētas vidusskolas kolektīvs

1.jūnijā tehnikumā viesojās viens no 32  UNESCO ASP dalībskolu kolektīviem – pedagogi Cēsu Pilsētas vidusskolas. Tehnikuma direktore Dace Cine viesus iepazīstināja ar tehnikumu, tajā apgūstamajām izglītības programmām, darbību un aktivitātēm.Vairāk informācijas šeit.