Nordplus

Nordplus  pieaugušo izglītības projekts Best adult training experiences in Baltic countries.

Projekta partneri: Võrumaa Kutsehariduskeskus – vadošais partneris, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un Klaipeda Vocational training center Ernestas Galvanauskas.

Laikā no 2019.gada 4.februāra līdz 8.februārim Kuldīgā notika projekta otrā sanāksme, kurā   pieaugušo izglītības vadītāja PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā Zanda Šlegelmilha iepazīstināja ar dažādām  mācību iespējām tehnikumā. Viesiem bija iespēja diskutēt par kopējo un atšķirīgo pieaugušo izglītībā katrā valstī .

Tehnikuma metodiķe Līga Muceniece iepazīstināja partnerus ar iespēju pieaugušām personām kārtot ārpusformālās izglītības eksāmenus un saņemt izglītības dokumentu sagatavojoties  un nokārtojot  kvalifikācijas eksāmenus bez formālām mācībām.

Skolotāja Solvita Medniece prezentēja pieredzi, kas gūta Portugālē, iepazīstoties ar izglītības iestādēm un izzinot pieaugušo izglītību šajā valstī.

Projekta dalībnieki apciemoja arī mācību centru “BUTS” un  Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiāli. 

Bez darba projektā bija arī Latvijas vides un  kultūras iepazīšana. Tika izzināta UNESCO nemateriālā mantojuma Suitu kultūrtelpa, apskatītas Kurzemes muižas un netradicionāla lauku saimniecība.

Attēlos projekta dalībnieki darbā un atpūtā.

cof

oznor

cof

oznor

cof

Laikā no 4.janvāra līdz 8.janvārim Klaipēdā notika projekta pirmā sanāksme, kurā piedalījās PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājas Liene Peniķe un Gunita Meiere. Kolēģi no Klaipeda Vocational training center Ernestas Galvanauskas prezentēja savas valsts pieaugušo izglītības norisi, kā arī iepazīstināja ar savu darbu šajā jomā.