Uzņemšana

 

Tu saņemsi:

stipendiju ; darba apģērbu; apmaksātas mācību ekskursijas un meistarklases; iespēju piedalīties aizraujošā studentu dzīvē apmaksātos starptautiskos projektos, konkursos un kultūras programmās vairāk kā 14 valstīs ; ceļa naudas kompensāciju Kuldīgas novada robežās. 

 

Tu Vari arī pieņemt izaicinājumu ar finansiāli izdevīgiem nosacijumiem – 70 % prakse uzņēmumā un 30% mācības !

 

Vairāk informācijas pa tālruni 63324082

 

Tehnikumam ir dienesta viesnīca, mācību ēdnīca, tautisko deju kolektīvs, jauktais koris, de filē, literārā studija, sporta klubs.
Visās profesijās uzņem gan jaunietes, gan jauniešus.
Uzņemšanas komisija: Liepājas ielā 31, Kuldīgā, tel./fax 6 33 24082. 

* inovatīvas tehnoloģijas katrā profesijā
* karjeras izaugsmes iespējas Latvijas uzņēmumos
* labi apmaksāta starptautiskā prakse kādā no tehnikuma 14 partnervalstīm
* vērtīgi mācību komandējumi un interesanta kultūras dzīve

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (tehnikuma veidlapa).
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
  • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u).
  • 4 fotokartītes 3×4 cm
  • pases kopija (uzrādot oriģinālu)
  • nepilngadīgām personām ierasties ar vecāku vai aizbildni slēdzot līgumu ar tehnikumu

Dokumentu iesniegšana:

  • Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas ielā 31, informācijas centrā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: kuldigasttt@pcabc.lv, 63324082, 25631181