Aktualitātes

25.oktobrī.Izlaidums tūrisma informācijas konsultanta, autoelektriķa, SPA speciālista un loģistikas darbinieka profesijas grupu studentiem
31.oktobrī.Tehnikuma studentu dalība “Jauniešu forumā”
15.novembrī.
Latvijas proklamēšanas dienai veltīts koncerts

 

1 diena tehnikuma dzīvē

 

Mēs piedalījāmies

 

Tehnikuma komanda Jauno mantotāju skolā

5. oktobrī tehnikuma audzēknes Kintija Liepiņa, Megija Valkovska un Juta Beitāne kopā ar skolotāju Lieni Peniķi piedalījās UNESCO LNK organizētā mantojuma izglītības pilotprojekta “Jauno mantotāju skola” pirmajā nodarbībā. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Pasaules lielākā stunda tehnikumā

3. oktobrī tehnikumā risinājās Pasaules lielākā stunda 12.grupas audzēkņiem. Pasaules lielākajā stundā, kuru vadīja skolotāja Anita Bērziņa. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Īrijas vēstnieks J. Henessy kungs ar lielu interesi iepazīstas ar diplomdarbu – unikāli dizainētu atpūtas krēslu “Tautiskā josta”un darba autores – mēbeļu dizaina speciālista programmas tehnikuma absolventes A.Vilnītes stāstījumu par savu dizaina ideju, gatavošanas tehnoloģiju. Vēstnieks ir izteicis vēlmi šo dizaina darbu iegādāties.

 

Tehnikuma mēbeļu dizaina speciālistu diplomdarbi Starptautiskajā mēbeļu un dizaina izstādē 5.-7.10.2018.Ķīpsalā, Rīgā

 

 

Tehnikuma dalība UNESCO ASP aktivitātē “Pasaules albākā mācībstunda”- skolotāja Anita Bērziņa un ēdināšanas pakalpojumu programmas studenti 04.10.2018.mācību stundā “Racionāls produktu plānojums un izlietojums ēdienu gatavošanā un apstrādē”

 

 

 

Lauku mācības tehnikuma audzēkņiem

28.septembrī notika lauku mācības Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1. kursa studentiem, tās tika organizētas sadarbībā ar Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljonu. Vairāk informācijas šeit.

 

 

 

Tehnikumieši Zinātnieku nakts pasākumos

28. septembrī 3. un 9. grupas audzēkņi kopā ar audzinātājiem Birutu Aišpuri un Andri Ābolu piedalījās UNESCO LNK un RTU organizētajos Zinātnieku nakts pasākumos.  Vairāk informācijas šeit.

 

 

 

Tehnikuma komanda gatavojas konkursam “PROFS’ 2018”

20. septembrī tehnikuma audzēkņi Rūdis Tukleris, Sandis Sproģis, Mārtiņš Vilnītis un Emīls Stebulis kopā ar skolotājiem Astrīdu Zeili un Ivaru Asni piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētajā pasākumā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, lai kvalitatīvāk sagatavotos – konkursam “PROFS’ 2018”. Vairāk informācijas šeit.