Jauniešu garantija

 

Picture1

Stundu saraksts JG grupām

Par mācību stundu izmaiņām  sekot līdzi MYKOOB elektroniskajā žurnālā vai pie ziņojuma dēļa.

28.grupa -kvalifikācija Auklis, kvalifikācijas prakse 7.01.2019.-1.03.2019.
30.grupa -kvalifikācija Viesu uzņemšanas dienesta speciālists, kvalifikācijas prakse 7.01.2019.-1.03.2019.

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS

 

Uzņemšana 2018./2019. m.g.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

KVALIFIKĀCIJA

MĀCĪBU ILGUMS

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Autotransports

 Autoatslēdznieks

1 gads

Pēc 9. klases

(no 17 gadu vecuma)

Nagu kopšanas pakalpojumi 

Manikīra un pedikīra speciālists

1 gads

Pēc 12. klases

 

Jauniešu garantijas stipendijas nolikums.