UNESCO ASP

Mūsu skola, kas iekļauta UNESCO asociēto skolu projektā, atbalsta virkni UNESCO iniciētās aktivitātes.

UNESCO aktivitātes no 2013. – 2015. gadam

UNESCO aktivitātes 2015./2016.mācību gadā

UNESCO aktivitātes 2016./2017.mācību gadā

 

Izsludināts E. Virzas 135. jubilejai veltītais pārspriedumu, pētniecisko un literāro darbu konkurss

Godinot Edvarta Virzas devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro un pētniecisko darbu, kā arī pārspriedumu konkursā. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Akcijas “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” noslēgums

7. decembrī koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” norisinājās akcijas “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” laureātu apbalvošana. 13 konkursa laureātu vidū arī 3 tehnikuma audzēknes – Džeina Lauva, llva Hofmane un Katrīna Spēkaine. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Tehnikuma skolotāju panākumi izglītības akcijā

24. novembrī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē notika starptautiskās izglītības akcijas „Pasaules lielākā mācību stunda” noslēguma pasākums, kurā tika sveikti 10 veiksmīgāko mācību stundu plānu autori. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Konsultatīvās padomes sanāksme tehnikumā

23.oktobrī tehnikumā notika Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme, kuras tēma bija “Profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbība ilgtspējīgai valsts ekonomikas/ kultūrvides attīstībai”.Vairāk informācijas šeit.

 

 

ANO Starptautiskajam tūrisma gadam veltīts UNESCO skolu seminārs Kuldīgā

23. oktobrī  tehnikumā norisinājās seminārs “Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu ilgtspējības izaicinājumi”, kas bija veltīts ANO Starptautiskajam tūrisma gadam un sasaucās ar UNESCO nedēļas tēmu “Mantojums lietojumā”, izceļot bagāto Latvijas kulināro mantojumu. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Lepojamies ar audzēkni K.Jērāni!

20.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika noslēguma pasākums vietvārdu iemūžināšanas akcijai “Vietvārdu talka”. Pasākumā tika cildināta arī tehnikuma 3.grupas audzēkne Kitija Jērāne, kura iekļuvusi 10 aktīvāko talcinieku skaitā, jo reģistrējusi vairāk nekā 90 vietvārdus. “Vietvārdu talkas” ietvaros Latvijas vēsture kļuvusi par 4397 iemūžinātiem vietvārdiem bagātāka. Vairāk informācijas šeit.

 

Pasaules lielākā stunda tehnikumā

12. oktobrī tehnikumā un Kuldīgas novada muzejā UNESCO nedēļas ietvaros risinājās Pasaules lielākā stunda 3. un 13.grupas audzēkņiem. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Satiec savu meistaru tehnikumā!

11. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums „Satiec savu meistaru!” bērnudārza „Ābelīte” audzēkņiem. Vairāk informācijas šeit.

 

 

UNESCO nedēļā cildinām Kurzemes kulināro un kokdarbu mantojumu

10. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums „Kurzemes kulinārais un kokdarbu mantojums” bērnudārza „Bitīte” audzēkņiem. UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai. Vairāk informācijas šeit.

 

„Mantojuma stāsts- mans stāsts, tavs stāsts”

21.septembrī, Starptautiskajā Miera dienā, tehnikumā tika apbalvoti UNESCO akcijas „Mantojuma stāsts- mans stāsts, tavs stāsts” 1.kārtas dalībnieki. Konkursa žūrija – skolotājas Iveta Roga un Gunita Meiere – paziņoja tos audzēkņus, kuru darbi tiks iesniegti konkursam „Darini kalendāru’ 2018”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Konkurss „Kurzemes kulinārais mantojums”

21.septembrī, Starptautiskajā Miera dienā, tehnikumā noslēdzās konkurss „Kurzemes kulinārais mantojums”, kurā piedalījās 42 audzēkņi. Konkursa galvenais mērķis bija dot savu ieguldījumu Kurzemes kulinārā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā un paaugstināt audzēkņu zināšanu līmeni par tradicionāliem un Kurzemei raksturīgiem ēdieniem. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Vietvārdu talka

21.septembrī, Starptautiskajā Miera dienā, tehnikumā tika apbalvoti aktīvākie UNESCO Starptautiskās Dzimtās valodas dienas akcijas „Vietvārdu talka” dalībnieki. VIETVĀRDU talkas mērķis bija apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus (īpašvārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt.), kas tiek lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk.Vairāk informācijas šeit.

 

15b.grupas audzēkņi Zinātnieku naktī

29. septembrī 15b.grupas audzēkņi kopā ar audzinātāju Inesi Kļaviņu piedalījās UNESCO LNK un RTU organizētajos Zinātnieku nakts pasākumos. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Projekts “Katram šķīvim savs stāsts”

18.septembrī skolotāja Vita Strautiņa vadīja atklāto stundu 11.grupas audzēkņiem projekta „Katram šķīvim savs stāsts” un starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā stunda” ietvaros. Vairāk informācijas šeit.

 

 

UNESCO vasaras skola pedagogiem

No 3. līdz 5. jūlijam skolotājas Zanda Šlegelmilha un Gunita Meiere piedalījās vasaras skolā personības izaugsmei un prasmju attīstībai “KULTŪRAS MANTOJUMS 21. GADSIMTĀ”, kas notika viesu mājā “Upmaļi”, Līgatnes novadā.  Vairāk informācijas šeit.

 

 

UNESCO jauniešu Vasaras skola

1. un 2.jūnijā tehnikuma audzēkņi Kristiāns Kairovs, Arvis Adrians Kaltnieks, Artūrs Pavlovskis, Kārlis Ābols un Kitija Jērāne UNESCO jauniešu Vasaras skolā.Vairāk informācijas šeit.

 

 

UNESCO burinieks “Laima” turpina ceļu

1.jūnijā UNESCO buriniekam- UNESCO ASP skolu dāvanai Latvijai simtgadē-
 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi piestiprināja nosaukumu “Laima”. Laima, arī Laimes māte, ir likteņlēmēja dieviete latviešu mitoloģijā. Senajiem latviešiem bija priekšstats, ka katram ir sava Laima. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Viesos Cēsu Pilsētas vidusskolas kolektīvs

1.jūnijā tehnikumā viesojās viens no 32  UNESCO ASP dalībskolu kolektīviem – pedagogi Cēsu Pilsētas vidusskolas. Tehnikuma direktore Dace Cine viesus iepazīstināja ar tehnikumu, tajā apgūstamajām izglītības programmām, darbību un aktivitātēm.Vairāk informācijas šeit.