Tehnikuma Studentu padome

Studentu padomes vadītāja – Sindija Irbe – tūrisma pakalpojumu izglītības programmas 2.kursa studente

Tehnikuma padomes priekšsēdētāja– Raja Alvatere  – SIA “Mobile – A”

Pedagoģiskās padomes vadītāja – Dace Cine – tehnikuma direktore

Konventa vadītājs – Ingus Rūtiņš  – SIA “Auto asociācija”

Konventa locekļi:
Alla Imanta – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā,
Ilze Dambīte – Damberga – Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore,
Santa Graikste – Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija/Nozaru ekspertu padome (NEP),
Ilze Zuimača – Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP
Artūrs Bukonts – Latvijas Kokrūpniecības federācija/NEP,
Dace Cine – Kuldīgas TTT direktore.

Konventa Goda locekļi:
Andis Lejiņš – Metālapstrādes un Mašīnbūves asociācija/NEP
Raja Alvatere – SIA Mobile – A

Studentu padomes dalība pasākumā pašpārvaldēm

 

Tehnikuma padomes reglaments

Konventa nolikums

Konventa sanāksmes  protokols Nr1

Konventa sanāksmes protokols _Nr2

Konventa sanāksmes protokols_Nr.3

Tehnikuma padomes sanāksmes protokols Nr3