Konditors JG

Picture1

Konditors

Kods 32a81101

Izglītības programma – Ēdināšanas pakalpojumi – arodizglītība pēc pamatizglītības (no17 līdz 29 gadu vecumam)

Profesionālā kvalifikācija – konditors, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – profesionālās kvalifikācijas apliecība

Mācību ilgums – 1 gads

Licences Nr.: P-9192.

Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2806.

Konditors sagatavo izejvielas darbam, gatavo rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus, noformē konditorejas izstrādājumus. Konditors strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos (konditorejas cehos, restorānos, kafejnīcās), kur gatavo konditorejas izstrādājumus. Konditors strādā komandā, prot plānot un organizēt savu darbu un darba vietu.

Mācību priekšmeti: Konditorejas izstrādājumu tehnoloģija, darba organizācija konditorejas uzņēmumā, pārtikas produktu zinības, galda kultūra, uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna, kalkulācija un uzskaite, speciālā zīmēšana, darba aizsardzība, praktiskās mācības.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā ēdināšanas uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.