Ārpusformālā izglītība

 Izglītības kvalitātes valsts dienests (Dienests) un PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums  noslēdza  Deleģēšanas līgumus. Līgums nosaka, ka Dienests deleģē, bet PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums uzņemas veikt valsts pārvaldes uzdevumu – ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Tas nozīmē, ka ir nodrošināta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā šādās profesijās:

Restauratora asistents, Nr.3-24/34
Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators, Nr. 3-24/35
Loģistikas darbinieks, Nr. 3-24/36
Mēbeļu dizaina speciālists, Nr. 3-24/37
Mēbeļu galdnieks, Nr. 3-24/38

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists, Nr. 3-24/68
Konditors, Nr. 3-24/69
Tūrisma informācijas konsultants, Nr. 3-24/11
Autoelektriķis, Nr. 3-24/12
Manikīra un pedikīra speciālists, Nr. 3-24/13
Restorānu pakalpojumu speciālists, Nr. 3-24/14

Profesionālo kompetenci izvērtē  profesionālās kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās profesijas standartā.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Personai, kura vēlas novērtēt profesionālo kompetenci izvēlētajā kvalifikācijā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā ir iespēja saņemt ne mazāk kā divas  bezmaksas konsultācijas saskaņā ar konsultāciju grafiku par:

  •          Izvēlētās profesijas standarta prasībām u.c. administratīvajiem  jautājumiem
  •          Profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi

 

 

Ārpus formālās izglītības sistēmā apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 146 no 22.02.2011.)

1.  Pretendents izvēlas profesiju, kurā vēlas novērtēt savas praktiskās zināšanas un kompetences.

2.  Pretendents ierodoties Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā un saņem 2 bezmaksas konsultācijas, katra 60 minūšu garumā (pēc iepriekšējas pieteikšanās):

  • par izvēlētās profesijas standarta prasībām u.c. administratīvajiem jautājumiem;
  •    par profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.

3. Pretendents raksta iesniegumu par profesionālās kompetences novērtēšanu, kuram obligāti jāpievieno maksājuma kvīts par eksāmena kārtošanu un jāiesniedz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā metodiķei darba dienās no 8.00 – 16.00.

4.  Uz iesniegumā norādītās adreses, pretendents saņem rakstisku paziņojumu ierakstītā vēstulē par kvalifikācijas eksāmena norises laiku un vietu.

 

Precīzāka informācija par eksāmenu norisi un noteikumiem pretendents saņems divās bezmaksas konsultācijās, kuras tiek organizētas pirms iesnieguma iesniegšanas pēc apstiprināta konsultāciju grafika.