Viesnīcu istabene ESF

Picture1

Viesnīcu istabene

Kods 22 811 03

 Izglītības programma – Viesnīcu pakalpojumi – arodizglītība pēc pamatizglītības (no17 līdz 29 gadu vecumam)

Iepriekšējā izglītība – pabeigta pamatizglītība (pēc 17 gadu vecuma)

Profesionālā kvalifikācija – istabenis, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokumentsapliecība par profesionālo pamatizglītību

Mācību ilgums – 1 gads

Grants – Audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz 115 EUR  mēnesī

Licences Nr.: P-9205.

Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2877.

Istabene

  • veic racionālu telpu uzkopšanu, ievērojot darba secību un izmantojot atbilstošus sertificētus tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus, kā arī pielieto profesionālo tehniku,

  • sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu un ir atbildīga par sava darba kvalitatīvu rezultātu.

Mācību priekšmeti :

  • viesnīcu darba organizācija, telpu uzkopšanas darbu organizācija, profesionālie kopšanas līdzekļi un tehnika, profesionālā saskarsme, viesmīlības pamati, darba un vides aizsardzība, profesionālā krievu un angļu valoda, sanitārijas un higiēnas pamati, runas un kustību kultūra, vizuālā tēla veidošana, darba tiesiskās attiecības,

  • praktiskās mācības – darbs saimnieciskajā dienestā,

  • sports.

 

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā viesu apkalpošanas uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību  un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.