Galdnieks ESF

 Picture1

Galdnieks

Kods 32543041

Izglītības programma – Kokizstrādājumu izgatavošana – arodizglītība pēc pamat –skolas (no17 līdz 29 gadu vecumam)

Profesionālā kvalifikācija – galdnieks, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – profesionālās kvalifikācijas apliecība

Mācību ilgums – 1 gads

Grants – Audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz 115 EUR mēnesī

Licences Nr.: P-6448.

Galdnieks ir speciālists, kas

  • veic koksnes mehānisko apstrādi,

  • izgatavo, montē un uzstāda objektā dažādus vienkāršas konstrukcijas koka izstrādājumus,

  • veic vidējas sarežģītības pakāpes koka izstrādājumu ražošanu uz tehnoloģiskām līnijām vai kokapstrādes darba mašīnām, tehnoloģisko līniju, palīgierīču un griezējinstrumentu regulēšanu,

  • nodrošina iekārtas un instrumentu darbspēju.

Mācību priekšmeti : kokapstrādes tehnoloģija, mēbeļu konstruēšana un rasēšana, materiālmācība, elektrotehnika, koksnes apdare un aizsardzība, zīmēšana un kompozīcija, Auto CAD/CAM, CNC darbagaldu vadība, darba organizācija, darba aizsardzība, praktiskās mācības.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā kokapstrādes uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.