ESF finansētās grupas

 

Konditors

Kods 3281102

Izglītības programma – Ēdināšanas pakalpojumi – arodizglītība pēc pamatizglītības (no17 līdz 29 gadu vecumam)

Profesionālā kvalifikācija – konditors, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – profesionālās kvalifikācijas apliecība

Mācību ilgums – 1 gads

Grants – Audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz 115 EUR (80,82LVL) mēnesī

Licences Nr.: P-9192.

Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2806.

Konditors sagatavo izejvielas darbam, gatavo rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus, noformē konditorejas izstrādājumus. Konditors strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos (konditorejas cehos, restorānos, kafejnīcās), kur gatavo konditorejas izstrādājumus. Konditors strādā komandā, prot plānot un organizēt savu darbu un darba vietu.

Mācību priekšmeti: Konditorejas izstrādājumu tehnoloģija, darba organizācija konditorejas uzņēmumā, pārtikas produktu zinības, galda kultūra, uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna, kalkulācija un uzskaite, speciālā zīmēšana, darba aizsardzība, praktiskās mācības.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā ēdināšanas uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās numurs 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001

Viesnīcu istabene

Kods 22 811 03

 Izglītības programma – Viesnīcu pakalpojumi – arodizglītība pēc pamatizglītības (no17 līdz 29 gadu vecumam)

Iepriekšējā izglītība – pabeigta pamatizglītība (pēc 17 gadu vecuma)

Profesionālā kvalifikācija – istabenis, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokumentsapliecība par profesionālo pamatizglītību

Mācību ilgums – 1 gads

Grants – Audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz 115 EUR (80,82 LVL) mēnesī

Licences Nr.: P-9205.

Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2877.

Istabene

  • veic racionālu telpu uzkopšanu, ievērojot darba secību un izmantojot atbilstošus sertificētus tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus, kā arī pielieto profesionālo tehniku,

  • sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu un ir atbildīga par sava darba kvalitatīvu rezultātu.

Mācību priekšmeti :

  • viesnīcu darba organizācija, telpu uzkopšanas darbu organizācija, profesionālie kopšanas līdzekļi un tehnika, profesionālā saskarsme, viesmīlības pamati, darba un vides aizsardzība, profesionālā krievu un angļu valoda, sanitārijas un higiēnas pamati, runas un kustību kultūra, vizuālā tēla veidošana, darba tiesiskās attiecības,

  • praktiskās mācības – darbs saimnieciskajā dienestā,

  • sports.

 

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā ēdināšanas uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

 

Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās numurs 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001

Galdnieks

Kods 3254304

Izglītības programma – Kokizstrādājumu izgatavošana – arodizglītība pēc pamat –skolas (no17 līdz 29 gadu vecumam)

Profesionālā kvalifikācija – galdnieks, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – profesionālās kvalifikācijas apliecība

Mācību ilgums – 1 gads

Grants – Audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz 115 EUR (80, 82 LVL)mēnesī

Licences Nr.: P-9189.

Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2807.

Galdnieks ir speciālists, kas

  • veic koksnes mehānisko apstrādi,

  • izgatavo, montē un uzstāda objektā dažādus vienkāršas konstrukcijas koka izstrādājumus,

  • veic vidējas sarežģītības pakāpes koka izstrādājumu ražošanu uz tehnoloģiskām līnijām vai kokapstrādes darba mašīnām, tehnoloģisko līniju, palīgierīču un griezējinstrumentu regulēšanu,

  • nodrošina iekārtas un instrumentu darbspēju.

Mācību priekšmeti : kokapstrādes tehnoloģija, mēbeļu konstruēšana un rasēšana, materiālmācība, elektrotehnika, koksnes apdare un aizsardzība, zīmēšana un kompozīcija, Auto CAD/CAM, CNC darbagaldu vadība, darba organizācija, darba aizsardzība, praktiskās mācības.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā ēdināšanas uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās numurs 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001