Darbinieki

Administrācija.

  Vārds Uzvārds   Amats   Kontakti
Dace Cine Direktore 63322570 26385208
dace_c@pcabc.lv
Inese Kļaviņa Direktora vietniece mācību darbā, ESF projekta skolas koordinatore 63320507 26419511 inese.kla@inbox.lv
Gunita Urbāne Direktora vietniece audzināšanas darbā. 63320508 25602572 gunita_u@inbox.lv
Astrīda Zeile Direktora vietniece praktiskajā mācībā 26542432 63320507 azeile@inbox.lv
Velta Eglīte Personāla uzskaites darbiniece 63324082 25631181 velta@pcabc.lv
Līga Prikule Lietvede 63324082 liiga_p@inbox.lv
Iveta Upeniece Vecākā lietvede 63324082 iveta.upeniece@inbox.lv
Anitra Rudovska Vecākā grāmatvede 22008052 63320508 anitraru@inbox.lv
Līga Muceniece Metodiķe 63320507 25601738 muceniece66@inbox.lv
Lāse Juska Projektu vadītāja 25600528 lase.juska@gmail.com
Renārs Sakne Iepirkumu speciālists r.sakne@inbox.lv
Ojārs Pečulis Saimniecības vadītājs 29177541 ojarapasts@inbox.lv
Biruta Aišpure Dienesta viesnīcas skolotāja 25625644 biruta.aispure@inbox.lv
Agra Kalniņa Dienesta viesnīcas skolotāja 26484434 agra.kalina@inbox.lv
Edīte Gīme Biblotekāre ezis50@yahoo.com
Liene Peniķe Biblotekāre liene.penike@gmail.com
Arvīds Šefanovskis Sporta darba organizators 25608314 arvids_sefanovskis@inbox.lv
Ingūna Paupe  Medmāsa
20088137  ingpaupe@gmail.com
Līga Aleksandra Jāvalde Pulciņa skolotāja (kora diriģente) Atvaļinājumā
Stella Pavloviča Pulciņa skolotāja (kora diriģente) 63320507
Arvis Sprude Pulciņa skolotājs (tautisko deju) 63320507

 

Skolotāji

 

 

  Skolotāji Kontakti Konsultāciju    laiki
Nadežda Aleksandrova  nadal@inbox.lv Otrdien 15.00, 7. auditorija
Gita Arājuma arajumagita@inbox.lv Otrdien 15.00, 9. auditorija
Elita Asne elitaasne@inbox.lv Pirmdien 15.00, 12. auditorija 
Ivars Asnis 25606802 asnis@inbox.lv Pirmdien 15.00, darbnīcas
Andris Ābols 26546496 andris.abols@inbox.lv Trešdien 15.00, 21 auditorija
Inese Baumane 29365253 inese.baumane@inbox.lv Pirmdien 15.00, 16. auditorija 
Guna Bergmane 25605046 gunabergmane@inbox.lv Pirmdien, Ceturtdien 15.00 , 1. auditorija 
Edgars Berkins 26386215 gara@inbox.lv Pirmdien 15.00, darbnīcas
Inga Berņa Staša ingageca@inbox.lv Pirmdien 15.00, 9. auditorija 
Anita Bērziņa 26534357 asvanita@inbox.lv Otrdien 15.00, labratorija
Ilze Braslauska ilze_braslauska@inbox.lv Trešdien 15.00, 13. auditorija 
Dace Cine 26385208 dace_c@pcabc.lv Trešdien 15.00, kabinetā
Aivars Cīrulis ceirulis@inbox.lv Otrdien 15.00, trešdiena 16.00, 5. auditorija
Taiga Eida taiga.eida@gmail.com Otrdien 8.00, 10. auditorija
Jānis Feldbergs janis.feldbergs@inbox.lv Trešdien 15.00, 20. auditorija
Elīna Gaile Atvaļinājumā  
Iveta Helda iveta.helda@gmail.com Otrdien 15.00, 6. auditorija 
Ēvalds Johansons 26402039 evalds@evaldsj.lv Pirmdien 15.00, 3. auditorija 
Inese Kļaviņa 26419511 inese.kla@inbox.lv Ceturtdien 15.00, kabinetā
Zane Lase 29146457 zanekocina@inbox.lv Piektdien 13.00, 11. auditorija
Solvita Medniece
 lachucs@inbox.lv  
Mārtiņš Mednieks 29104844 mednieks.m@inbox.lv Trešdien 15.00, 4. auditorija
Gunita Meiere  29668074 gunitameiere@inbox.lv Trešdien 8.00,  Ceturtdien 15.00 7. auditorija
Līga Muceniece 25601738 muceniece66@inbox.lv Trešdien 15.00, kabinetā
Ojārs Pečulis 29177541 ojarapasts@inbox.lv Ceturtdien 15.00, 6. auditorija
Liene Peniķe liene.penike@gmail.com Pirmdien 15.00, bibliotēka
Ligita Plāte lplate@gmail.com Ceturtdien 15.00, 19. auditorija
Līga Prikule liiga_p@inbox.lv Trešdien 15.00, 3. auditorija
Anete Puriņa anetx636@inbox.lv  
Iveta Roga 25635402 i.roga@inbox.lv Trešdien 15.00, 15. auditorija
Aija Rutule 25608645 aija.rutule@inbox.lv Otrdien 15.00, 19. auditorija
Renārs Sakne r.sakne@inbox.lv Trešdien 15.00, 4. auditorija
Māris Saulgriezis marissaule@inbox.lv Trešdien 15.00, 6. auditorija
Katrīna Spuleniece – Aišpure Atvaļinājumā  
Eva Sorokina Atvaļinājumā  
Vita Strautiņa 25630926 strautins13@inbox.lv Trešdien 15.00, 8. auditorija
Nadija Strazdiņa nadija@nadija.lv Trešdien 15.00, 6. auditorija
Arvīds Šefanovskis 25608314 arvids_sefanovskis@inbox.lv Otrdien 15.00, Stadions, sprta zāle.
Dace Šēna 25625749 dace.sena@apollo.lv Pirmdien, Trešdien 15.00, 14. auditorija
Dace Šimkevica d.lodina@inbox.lv  
Zanda Šlēgelmilha 25611734 vasabii@inbox.lv Otrdien 15.00, 2. auditorija
Vija Zariņa vija.zarina14@gmail.lv Trešdien 15.00, 9. auditorija
Laura Zeidaka laurazeidaka@inbox.lv  Ceturtdien 15.00, SPA