Mēbeļu dizaina speciālists JG

Picture1

Mēbeļu dizaina speciālists

Kods 35b 214051

 

Izglītības programma – Kokizstrādājumu izgatavošana- profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas

Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu galdnieks,3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1.5 gadi

Licences Nr.: P-9090.

Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2797.

 

Mācību priekšmeti:
  • mēbeļu konstruēšana un rasēšana, kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, zīmēšana, kompozīcija, koksnes mākslinieciskā apdare, darba aizsardzība, stilu vēsture un mēbeļu dizains, elektrotehnika, profesionālā angļu valoda, koksnes apdare un aizsardzība,
  • datorizētās projektēšanas programmas apguve, programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas.
Praktiskās mācības: kokapstrādes tehnoloģija, programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas, kompozīcija un koksnes apdare, materiālmācība un mēbeļu konstruēšana.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā galdniecības firmās, mēbeļu rūpnīcās Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Sekmīgie un labākie audzēkņi var:

  • iegūt CNC operatora sertifikātu,

  • piedalīties starptautiskajās praksē vai projektos citās valstīs,

  • piedalīties starptautiskajos profesionālajos konkursos,

  • iegūt Latvijas Amatniecības kameras zeļļa diplomu.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta  mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un  izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.