Restorānu pakalpojumu speciālists ESF

Picture1

Restorānu pakalpojumu speciālists

Kods 35b 81104

Izglītības programma – Restorānu pakalpojumi – profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas

Profesionālā kvalifikācija – restorānu pakalpojumu speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz 115,00 EUR  mēnesī

 

Restorānu pakalpojumu speciālists

  • pārzina restorāna darba organizāciju un viesu apkalpošanas standartus,

  • veic viesu apkalpošanas procesa plānošanu, koordinēšanu, pakalpojumu pārdošanu un restorāna darbības rezultātu analīzi, kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai,

  • ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu un pakalpojumu kvalitāti.

 

Mācību priekšmeti:

  • restorāna darba organizācija, uzņēmējdarbības pamati, uzņēmuma paškontroles sistēma, restorāna tehnoloģiskās iekārtas un inventārs, ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati; uzskaite, atskaite, kalkulācija;

  • grāmatvedības pamati, tirgzinību pamati, prečzinība, bāra darba organizācija, viesu apkalpošana,

  • darba un vides aizsardzība, likumdošana nozarē, profesionālā angļu un krievu valoda, lietišķā saskarsme, telpu dizains,

  • dokumentu pārvaldības pamati, profesionālās datorprogrammas, restorāna darba organizācija.

Praktiskās mācības: profesionālās datorprogrammas, restorāna darba organizācija.

 

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā viesmīlības uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Sekmīgie un labākie audzēkņi var:

  • piedalīties starptautiskajās praksēs vai projektos citās valstīs,

  • piedalīties starptautiskajos profesionālajos konkursos,

  • iegūt Latvijas Amatniecības kameras Zeļļa diplomu.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta  mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un  izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.