Loģistikas darbinieks JG

Picture1Loģistikas darbinieks

Kods 35b 34512

Izglītības programma – Telemehānika un loģistika – profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas

Profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz 115 EUR (80,82 LVL) mēnesī

Licences Nr.: P-9589.

Loģistikas darbinieks:

nodrošina kravas plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas piegādes procesu.

Profesionālie mācību priekšmeti:

Loģistikas pamati, tirgzinības, komercdarbības pamati, starptautiskā tirdzniecība un muita, kravu pārvadājumi un apdrošināšana, prečzinība, noliktavu loģistika, grāmatvedības pamati un finanšu analīze, lietišķā saskarsme, loģistikas lietojumprogrammas, preču kustības organizācija, darba un vides aizsardzība, profesionālā angļu un krievu valoda, transporta ģeogrāfija, dokumentu pārvaldība.

Praktiskās mācības: loģistikas lietojumprogrammas, noliktavu loģistika, kravu pārvadājumi.
Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta  mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un  izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.