Restauratora asistents ESF

Picture1 

Restauratora asistents ar specializāciju – kokizstrādājumu, koka ēku restaurācija

Kods 35b 21103

Izglītības programma – Restaurācija – profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas

Profesionālā kvalifikācija – restauratora asistents ar specializāciju – kokizstrādājumu, koka ēku restaurācija; 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz 115,00 EUR  mēnesī

 

 

Restauratora asistents ir kultūras mantojuma saglabāšanas speciālista palīgs, kurš

  • veic kultūras vērtību tehniskā stāvokļa saglabāšanu, konservāciju un restaurāciju,

  • sekmē vēstures un mākslas liecību dziļāku izpratni sabiedrībā par kokizstrādājumiem un koka ēkām.

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • koksnes restaurācijas tehnoloģija, restaurācijas pamati un ētika, materiālmācība, tehniskā grafika, rasēšana, būvkonstrukcijas, restaurācijas dokumentācija,

  • saskarsme, profesionālā krievu un angļu valoda, profesionālā ķīmija, darba un vides aizsardzība,

  • fotodokumentācija, mākslas vēsture, zīmēšana, kompozīcija, krāsu mācība, maketēšana, stilu vēsture.

 

Praktiskās mācības : uzmērīšana, ēku daļu skicēšana, krāsu zondāža un izpēte, protezēšana, restaurācijas dokumentēšana.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta  mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un  izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.