Restauratora asistents

Restauratora asistents ar specializāciju – kokizstrādājumu, koka ēku restaurācija

Kods 35b 211031

Izglītības programma – Restaurācija – profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas

Profesionālā kvalifikācija – restauratora asistents ar specializāciju – kokizstrādājumu, koka ēku restaurācija; 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 2 gadi

 

 

 

Restauratora asistents ir kultūras mantojuma saglabāšanas speciālista palīgs, kurš

  • veic kultūras vērtību tehniskā stāvokļa saglabāšanu, konservāciju un restaurāciju,

  • sekmē vēstures un mākslas liecību dziļāku izpratni sabiedrībā par kokizstrādājumiem un koka ēkām.

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • koksnes restaurācijas tehnoloģija, restaurācijas pamati un ētika, materiālmācība, tehniskā grafika, rasēšana, būvkonstrukcijas, restaurācijas dokumentācija,

  • saskarsme, profesionālā krievu un angļu valoda, profesionālā ķīmija, darba un vides aizsardzība,

  • fotodokumentācija, mākslas vēsture, zīmēšana, kompozīcija, krāsu mācība, maketēšana, stilu vēsture.

 

Praktiskās mācības : uzmērīšana, ēku daļu skicēšana, krāsu zondāža un izpēte, protezēšana, restaurācijas dokumentēšana.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.