Mācības pieaugušajiem

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” piedalās
ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

 

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16I/001  „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtā, īstenošanas grafiki skatīt šeit.

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16I/001  „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas IP īstenošanas grafikus skatīt šeit.

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas IP īstenošanas grafikus skatīt šeit.

 

 

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

Novembrī mācības uzsāka un līdz aprīlim turpinās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie profesionālās izglītības programmā “Tūrisma produktu izstrāde”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Tapis soliņš E.Virzas muzejam “Billītes”

Tehnikuma kokapstrādes nodaļas skolotāja Māra Saulgrieža vadībā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītojamie izgatavojuši glītu un ērtu soliņu, kurš tika 11.februārī tika uzdāvināts rakstnieka Edvarta Virzas muzejam “Billītes”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

 

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

Novembrī mācības uzsāka un līdz aprīlim turpinās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie profesionālās izglītības programmā “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

 

Izlaidums tālākizglītības programmas audzēkņiem ESF projektā

8.februārī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Tūrisma pakalpojumi” (kvalifikācija – konferenču tūrisma un pasākumu speciālists). Vairāk informācijas šeit.

 

 

Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana ESF projektā

7.februārī tehnikumā pirmoreiz kvalifikācijas praksi aizstāvēja tālākizglītības programmas “Tūrisma pakalpojumi” (kvalifikācija – konferenču tūrisma un pasākumu speciālists) izglītojamie ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2.kārtas ietvaros. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Nordplus projekts par pieaugušo apmācību

No 4. līdz 8.februārim Nordplus projekta par pieaugušo apmācību ietvaros tehnikumā viesojās pedagogi no Voru profesionālās kompetences centra Igaunijā un E.Galvanauska Klaipēdas mācību centra Lietuvā.Vairāk informācijas šeit.

 

 

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

Novembrī mācības uzsāka un līdz aprīlim turpinās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie profesionālās izglītības programmā “Tūrisma produktu izstrāde”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem​​​​​​​

Novembrī mācības uzsāka un janvārī pabeidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie neformālās izglītības programmā “Jaunākās tendences konditorejas izstrādāju izgatavošanā un noformēšanā”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

Novembrī tehnikumā mācības uzsāka un janvārī tās pabeidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas 10 izglītojamie neformālās izglītības programmā “Koka izstrādājumu dizains, restaurācija” (62 stundas). Vairāk informācijas šeit.

 

 

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

Novembrī mācības uzsāka un janvārī pabeidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas izglītojamie neformālās izglītības programmā “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”. 44 stundu programmu pie skolotājām Anitas Bērziņas un Vitas Strautiņas apguva 7 audzēknes no Jaunpils un Saldus novada. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

1.oktobrī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem” Vairāk informācijas šeit.

 

 

Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

1.oktobrī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Tūrisma produktu izstrāde”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

 
 
Tehnikuma kokapstrādes nodaļas vadītāja Mārtiņa Mednieka vadībā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītojamie kokā izgatavojuši rakstnieces Ingunas Baueres māju nosaukumu. Māju nosaukums 29.augustā tika uzdāvināts rakstniecei I.Bauerei Vecpiebalgā.
Informāciju sagatavoja ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore Zanda Šlegelmilha.
 

 

 

 

Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

9.augustā tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

2018.gada vasarā praktiskās nodarbības pie skolotājiem Imanta Bērziņa un Solveigas Melnaces ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem” apguva z/s “Bērziņi” un “Lazdkalni”. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Izlaidums tālākizglītības programmas audzēkņiem ESF projektā

6.jūlijā tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija – galdnieks). Vairāk informācijas šeit.

 

 

Kvalifikācijas eksāmens tālākizglītības programmai ESF projektā

5.jūlijā tehnikumā pirmoreiz kvalifikācijas eksāmenu kārtoja tālākizglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija – galdnieks) izglītojamie ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Vairāk informācijas šeit.

 


Pirmais izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

17. februārī tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Dekoratīvo koka izstrādājumu izgatavošana”. 57 stundu programmu pie skolotājiem Jāņa Feldberga un Elitas Asnes apguva 5 audzēknes no Skrundas novada. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

18. janvārī tehnikumā mācības uzsāka ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtas izglītojamie 5 izglītības programmās- “Automobiļu elektroiekārtu diagnostika”, “Dekoratīvo koka izstrādājumu izgatavošana”, “Koka izstrādājumu dizains, restaurācija”, “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija- galdnieks), “Metāla apstrāde ar portatīvajiem instrumentiem”. Vairāk informācijas šeit.

 

Seminārs par nodarbināto mācībām​

29. novembrī tehnikuma metodiķe Līga Muceniece un projekta Nr. 8.4.1. koordinatore Zanda Šlegelmilha piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona seminārā “Piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanas iespējas nodarbināto kvalifikācijas celšanas mācībām”, kas notika Saldus tehnikumā. Seminārā Dr.paed. Vairāk informācijas šeit.

 

 

 

Seminārs pieaugušo izglītības koordinatoriem

27. oktobrī tehnikumā notika Kurzemes plānošanas reģiona seminārs „Kā paaugstināt projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izmantošanas iespējas?” pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem. Vairāk informācijas šeit.