Mācības pieaugušajiem

 

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” piedalās

ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Izglītības programmu īstenošanas grafikus ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtā skatīt šeit.

 

Iesniegumu par uzņemšanu izglītības programmā skatīt šeit.

Informāciju par ESF projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” skatīt šeit.

 

Mācības ESF projektā nodarbinātajiem

18. janvārī tehnikumā mācības uzsāka ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 1. kārtas izglītojamie 5 izglītības programmās- “Automobiļu elektroiekārtu diagnostika”, “Dekoratīvo koka izstrādājumu izgatavošana”, “Koka izstrādājumu dizains, restaurācija”, “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija- galdnieks), “Metāla apstrāde ar portatīvajiem instrumentiem”. Vairāk informācijas šeit.

 

Seminārs par nodarbināto mācībām​

29. novembrī tehnikuma metodiķe Līga Muceniece un projekta Nr. 8.4.1. koordinatore Zanda Šlegelmilha piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona seminārā “Piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanas iespējas nodarbināto kvalifikācijas celšanas mācībām”, kas notika Saldus tehnikumā. Seminārā Dr.paed. Vairāk informācijas šeit.

 

 

 

Seminārs pieaugušo izglītības koordinatoriem

27. oktobrī tehnikumā notika Kurzemes plānošanas reģiona seminārs „Kā paaugstināt projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izmantošanas iespējas?” pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem. Vairāk informācijas šeit.