Aizvadīta tūrisma konference Kuldīgas tehnikumā – KTTT

Aizvadīta tūrisma konference Kuldīgas tehnikumā

28. un 29. oktobrī Kuldīgas tehnikumā norisinājāsValsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) Praktiskās darbības konference tūrisma un viesmīlības pakalpojumu nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem “Jauni tūrisma produkti nozares restarta apstākļos”, kas ievērojot epidemioloģisko situāciju un tās noteiktos ierobežojumus pulcēja 25 pedagogus un prakšu vadītājus.

Pirmajā konferences dienā ar lekcijām uzstājās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departamenta direktore, “Gada cilvēks tūrismā 2018.” Inese Šīrava un Dr.oec.,augstskolas “Turība” tūrisma pētniecības centra vadītājs, “Gada cilvēks tūrismā 2020” Ēriks Lingebērziņš, savukārt paneļdiskusijā – Jauni tūrisma produkti mūsdienīgiem ceļošanas paradumiem piedalījās Inga Bredovska – Alsungas TIC vadītāja, Dainis Briedis – kuģa “Hipocampuss” kapteinis un Artis Gustovskis – Kurzemes Tūrisma asociācijas vadītājs. Noslēgumā konferences dalībnieki devās pārbraucienā ar autobusu uz Sabili, lai iepazītos ar labās prakses piemēru  – vietējā produkta pārveidošana tūrisma trendā, Sabiles sidra darītavā.

Otrā diena konferencē bija paredzēta praktiskām nodarbībām un meistarklasēm. Dalībnieki piedalījās korporatīvās dāvanas gatavošanas meistarklasē, kuru vadīja Kuldīgas tehnikuma ēdināšanas un viesmīlības programmu  skolotāja, vīnzine Dace Šēna, tajā katrs izcepa maizi māla podiņā un vēlāk to noformēja, kā dāvanu.

KTTT tūrisma pakalpojumu programmu  skolotāja, AMADEUS eksperte Anete Puriņa  un KTTT viesnīcu pakalpojumu programmas skolotāja, gide Inga Trumsiņa  vadīja mācību nodarbību “Moderno tehnoloģiju sistēmu izmantošana mācību procesā un front office darba modernizēšanā”, bet KTTT tūrisma pakalpojumu programmu  skolotāja Zane Lase praktisku nodarbību  Mobilās aplikācijas – tūrista ceļošanas paradumu mainītājas.

Noslēgumā kopīgi tika gatavotas – pašgatavotas, urbtas “tūristu” pusdienas un dalībnieki šķīrās, lai tiktos atkal nākamajā tūrisma jomas konferencē Kuldīgā.