CNC 3 darbs 2 kurss progarammvadības kokapstrādes – KTTT